Παγκόσμια Eβδομάδα του Harvard

Παγκόσμια Eβδομάδα του Harvard

Η ετήσια Παγκόσμια Εβδομάδα του Harvard (αγγλική σελίδα) προβάλλει ευρέως τους δεσμούς παγκόσμιας κλίμακας του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Harvard, τα ερευνητικά του κέντρα, τα τμήματα και οι φοιτητικές οργανώσεις φιλοξενούν μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν σε όλο της το εύρος την αλληλεπίδραση του Πανεπιστημίου με την παγκόσμια κοινότητα.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα του 2021 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4...

Read more about Παγκόσμια Eβδομάδα του Harvard