Εργαστήριο Ψηφιακός Πολίτης

Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, & Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα

Βασικές πληροφορίες

  • Ημερομηνίες: 23 και 24 Οκτωβρίου 2021, 11:00 π.μ.–3:00 μ.μ.
  • Διεξάγεται: Δεύτερη φορά 
  • Τοποθεσία: ΚΕΣ, Ναύπλιο (Ελλάδα)
  • Διοργάνωση: ΚΕΣ
  • Ανοικτό σε: Όλους (μέχρι 14 συμμετέχοντες)
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου – ολοκληρώθηκε
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Ακαδημαϊκός συντονισμός: ...
Read more about Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, & Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα