Εργαστήριο Ψηφιακός Πολίτης

Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, & Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα

Βασικές πληροφορίες

  • Ημερομηνίες: 23 - 24 Οκτωβρίου 2021 (11:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.)
  • Τοποθεσία: Ναύπλιο
  • Διοργάνωση: ΚΕΣ
  • Ανοικτό σε: Όλους (μέχρι 14 συμμετέχοντες)
  • Περίοδος αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου - 10 Οκτωβρίου 2021 (Οι θέσεις έχουν καλυφθεί).
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Ακαδημαϊκός συντονισμός: ...
Read more about Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, & Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα