Συνέδρια & Συμπόσια

Το ΚΕΣ διοργανώνει ή/και υποστηρίζει μια σειρά από ετήσια ή μεμονωμένα συμπόσια και συνέδρια από το 2012. Το Κέντρο συνεργάζεται με εξέχοντες φορείς για να προσκαλέσει ομιλητές/τριες και συμμετέχοντες/ουσες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μέρη όπως η Ολυμπία, το Ναύπλιο, η Αθήνα, τα Ιωάννινα κλπ δίνοντάς τους την ευκαιρία να συζητήσουν για σημαντικά θέματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. 

Θεματικές προηγούμενων Συνεδρίων & Συμποσίων

Συνέδριο για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση, Συνέδριο για Παραστασιακά Κείμενα