Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου και Πρακτικές Ασκήσεις στη Διδασκαλία

Date: 

Thu - Fri, Jul 1 to Jul 16, 5:00pm - 7:30pm

Location: 

Διαδικτυακά, Harvard zoom

Διδάσκοντες/ουσες:

Νικόλας Πρεβελάκης (Harvard/ΚΕΣ), Don Tontiplaphol (Harvard), Tracey Rosen (Harvard), και έξι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του Harvard, ως Εκπαιδευτικοί/ες Συνεργάτες/ιδες

Γλώσσα διεξαγωγής:

Αγγλικά

Διοργάνωση:

ΚΕΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Harvard

Σύνοψη του προγράμματος:

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και συνδέει συνεργατικά μια ομάδα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Harvard με 24 μαθητές και μαθήτριες Λυκείου κυρίως από την Ελλάδα. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε διάφορες προκλητικές για τη σκέψη δραστηριότητες, όπως η μελέτη πρωτότυπων φιλοσοφικών και άλλων κειμένων, συζητήσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ., με στόχο τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων τους και την καλλιέργεια του τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων τους, έχοντας την υποστήριξη των διδασκόντων/ουσών, των εκπαιδευτικών συνεργατών και συνεργατιδών, και προσκεκλημένων ομιλητών και ομιλητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες και συνεργάτιδες, φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου, συνεργάζονται με τους καθηγητές και τις καθηγήτριές τους για να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων και να προετοιμάσουν κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συντονίζουν τις συνεδρίες του και υποστηρίζουν τις ώρες μελέτης των μαθητών, προετοιμάζουν και υλοποιούν καθημερινές εργασίες και παρουσιάσεις. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και απαιτείται υποβολή αίτησης.

Δείτε την εκτενή περιγραφή του Θερινού Προγράμματος Λυκείου στην ιστοσελίδα μας καθώς και την εκτενή περιγραφή των Πρακτικών Ασκήσεων στη Διδασκαλία.

Harvard Committee on Degrees in Social Studies logo     Harvard Minda de Gunzburg Center for European Studies logo