Θερινή Πρακτική στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 2022

Date: 

Friday, June 24, 2022 (All day) to Sunday, July 31, 2022 (All day)

Location: 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα, Ελλάδα

Διοργάνωση:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΚΕΣ

Γλώσσα:

Αγγλικά

Συντονισμός πρακτικής:

Ιωάννης Φάππας, Επιμελητής Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Σύνοψη:

Ετήσιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σκοπό έχει να εξοικειώσει φοιτητές/τριες από το Harvard με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός μουσείου και να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Κάθε χρόνο, ο επιλεχθής ασκούμενος ή ασκούμενη από το Harvard εργάζεται μαζί με έναν/μία ακόμα φοιτητή/τρια, καθώς και με προσωπικό του Μουσείου υπεύθυνο για την επιμέλεια, εκπαίδευση ή επικοινωνία, και αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα που διεκπεραιώνει κατά τη διάρκεια 5 εβδομάδων. Το πρόγραμμα θερινής πρακτικής άσκησης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πραγματοποιείται με την πλήρη υποστήριξη του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και του Ιδρύματος Κυκλαδικής Τέχνης.

Επισκεφτείτε την αναλυτική παρουσίαση της ιστοσελίδας μας για το πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Λογότυπο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης