Φιλοξενούμενο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Γενεύης

Date: 

Monday, June 20, 2022 (All day) to Tuesday, June 21, 2022 (All day)

Location: 

ΚΕΣ, Πλατεία Φιλελλήνων & οδός Όθωνος, 21 100 Ναύπλιο, Ελλάδα

Πλήρης τίτλος:

Εργαστήριο «Από την ύστερη νεολιθική εποχή της Πελοποννήσου στην πρώιμη χάλκινη»

Διοργάνωση:

Πανεπιστήμιο της Γενεύης

Ακαδημαϊκός συντονισμός:

Julien Beck (Πανεπιστήμιο της Γενεύης), Catherine Perlès (Πανεπιστήμιο Paris της Ναντέρ), and Daniel J. Pullen (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα)

Γλώσσα:

Αγγλική

Σύνοψη:

Το ΚΕΣ υποδέχεται περίπου είκοσι ερευνητές και ερευνήτριες που θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με τη μετάβαση από την ύστερη νεολιθική στην πρώιμη χάλκινη εποχή, το πόσο διακριτή είναι αυτή η μετάβαση υπό το πρίσμα της κοινωνίας, τις αλλαγές στον υλικό πολιτισμό εκείνων των χρόνων και την ευρύτερη αντίληψη για την Πρωτοελλαδική περίοδο. Μετά από σύντομη περιήγηση στους χώρους του ΚΕΣ, η ομάδα θα κάνει χρήση της αίθουσας διαλέξεων για τη διεξαγωγή των συνεδριών και για μελέτη.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας για τις συνεργασίες του ΚΕΣ με ακαδημαϊκά ιδρύματα και προγράμματα από το εξωτερικό εκτός του Harvard.