Εκδηλώσεις & λοιπές δράσεις

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, παρόλο που δίνει προτεραιότητα σε προγράμματα για τις εκπαιδευτικές κοινότητες του Harvard και της Ελλάδας, προσφέρει επίσης ένα μεγάλο αριθμό Εκδηλώσεων και Λοιπών Δράσεων, συμπεριλαμβανομένων συμποσίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, εισαγωγικών προγραμμάτων για τη Ψηφιακής Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ κ.λπ. Αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε ελληνόφωνο αλλά και διεθνές κοινό, και πολλές από αυτές είναι βασισμένες σε συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί από το Κέντρο ή γίνονται βάσει προτάσεων συνεργασίας από άλλους φορείς.

Το Κέντρο στην Ελλάδα και το Κέντρο στις ΗΠΑ δεν κάνουν καμία διάκριση βάσει φύλου, χρώματος δέρματος, θρησκείας ή δόγματος, κοινωνικού φύλου, τρόπου έκφρασης κοινωνικού φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή γενεαλογίας, ειδικής ανάγκης, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή στρατιωτικών υποχρεώσεων σε καμία από τις δραστηριότητες, προγράμματα ή λειτουργίες του.