Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας και το ΚΕΣ

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard στην Ελλάδα και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας (ΣΦΑ) έχουν αναπτύξει επί σειρά ετών μια παραγωγική συνεργασία. Η έρευνα και η προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι του πυρήνα της αποστολής του ΚΕΣ και η συνεργασία με οργανισμούς που εδρεύουν στο Ναύπλιο είναι πάντα στις προτεραιότητές του. Ως εκ τούτου η συνεργασία με τον δυναμικό και πολύ ενεργό τοπικό Σύνδεσμο Φιλολόγων στέκει ψηλά στην ακαδημαϊκή ατζέντα του ΚΕΣ και έχει οδηγήσει σε σειρά κοινών εκδηλώσεων, από κοινού υποστηριζόμενα εργαστήρια και άλλες δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και περαιτέρω εκπαίδευση των φιλολογικών και ευρύτερων εκπαιδευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Μπορείτε να βρίσκετε εκδηλώσεις σε συνεργασία ή με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φιλολόγων στο υπομενού μας «Νέα & Ημερολόγιο» όταν αυτές ανακοινώνονται.