Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (ΚΕΣ) αποτελεί ένα διεθνές γραφείο του Harvard, που συνενώνει τις ανθρωπιστικές επιδιώξεις του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών της Ουάσιγκτον, με τη γενέτειρα του Ελληνισμού.

Στην πάροδο των χρόνων το ΚΕΣ έχει εξελιχθεί από γραφείο του μητροπολιτικού Κέντρου στις ΗΠΑ, το οποίο προσέφερε ακαδημαϊκή υποστήριξη σε ερευνητές/τριες κλασικών σπουδών, σε έναν διεπιστημονικό κόμβο του Πανεπιστημίου Harvard με δική του «ταυτότητα» και ξεχωριστές δράσεις, που προάγει τη συνεργασία μεταξύ μελετητών/τριών, φοιτητών/τριών και ερευνητών/τριών από όλον τον κόσμο. Δείτε την ανασκόπηση για το έργο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του (2008-2018).

Εγκατεστημένο από το 2008 στο ιστορικό Μέγαρο Ιατρού, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το Δημαρχείο του Δήμου Ναυπλιέων, το ΚΕΣ αποτελεί το πρώτο διεθνές γραφείο του Harvard το οποίο έχει πιστοποιηθεί σαν «Πράσινο Γραφείο» του Πανεπιστημίου.

Μάθετε περισσότερα για εμάς σχετικά με την ιστορία κι αποστολή, την τοποθεσία και τις εγκαταστάσεις μας, τη ψηφιακή βιβλιοθήκητη διοίκηση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το Κέντρο.