Θέσεις πρακτικής άσκησης

Στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλους φορείς του Harvard και με σημαντικά Ελληνικά μουσεία και οργανισμούς, το ΚΕΣ προσφέρει ετησίως την ευκαιρία σε φοιτητές/τριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου του Harvard να μείνουν και να εργαστούν για μερικές εβδομάδες στην Ελλάδα, αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες από τη συνεργασία τους είτε σε μοναδικές μουσειακές συλλογές και έργα, είτε με μαθητές/τριες ελληνικών λυκείων και με διδάσκοντες/ουσες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το ΚΕΣ συμπράττει με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υποστηρίζοντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος στο Ναύπλιο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Θεματικές προηγούμενων πρακτικών ασκήσεων