Διοικητική δομή

Μια αφοσιωμένη ομάδα μελών προσωπικού του Κέντρου διαχειρίζεται τα προγράμματα του ΚΕΣ, καθώς και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα, όπως αυτά αναπτύσσονται με βάση το όραμα και την αποστολή του Κέντρου. Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Δρ. Χρήστος Γιαννόπουλος.