Διοικητική δομή

Το κύριο σώμα διοίκησης του Κέντρου είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο που αποτελείται από ακαδημαϊκούς, συνεργάτες του Πανεπιστημίου Harvard και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, μια αφοσιωμένη ομάδα μελών προσωπικού του Κέντρου διαχειρίζεται τα προγράμματα του ΚΕΣ, καθώς και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα, όπως αυτά αναπτύσσονται με βάση το όραμα και την αποστολή του Κέντρου. 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Καθηγητής Richard P. Martin και Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Δρ. Χρήστος Γιαννόπουλος.