Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές στην Ουάσιγκτον

Από την ίδρυσή του, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ απονέμει υποτροφίες σε ερευνητές/τριες των οποίων τα ερευνητικά πρότζεκτ  αφορούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την επιρροή του. Οι ερευνητικές προτάσεις μπορούν να υπάγονται σε διάφορα ακαδημαϊκά πεδία, όπως περιφερειακές και εθνολογικές σπουδές, ανθρωπολογία, αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, εκπαίδευση, ιστορία, λογοτεχνική κριτική, φυσικές και θετικές επιστήμες, φιλολογία, φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες, θεολογία, κοινωνιολογία κ.λπ., καθώς και στους συναφείς κλάδους τους. 

Για τους/τις υποτρόφους που διεξάγουν μέρος της έρευνάς τους στην Ελλάδα, το ΚΕΣ παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην κεντρική σελίδα των Ερευνητικών Υποτροφιών στις Ελληνικές Σπουδές (αγγλική σελίδα).

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ