Συνεργαστείτε μαζί μας

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα ασχολείται κατά πρώτο λόγο με τα πολλά προγράμματα και τις συνεργασίες του με διάφορες άλλες δομές του Harvard. Επιπροσθέτως, αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρότυπο για τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα όλου του κόσμου που διοργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Παράλληλα, το Κέντρο μας έχει αναπτύξει μια σταθερή και συνεχώς εξελισσόμενη συνεργασία με ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς, οργανισμούς, και συλλόγους που έχουν έδρα την Ελλάδα και υποστηρίζει διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις, κ.ο.κ.

Το Κέντρο αναγνωρίζει σε αυτές τις συνεργασίες μια σημαντική πτυχή των δράσεων και της ταυτότητάς του και τις υποστηρίζει, αφιλοκερδώς, για να διευκολύνει τη διοργάνωση και υλοποίησή τους στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι συνεργασίες μπορούν να καλλιεργήσουν διεπιστημονικές συναντήσεις, να θεμελιώσουν νέες κοινότητες στην Αργολίδα και παγκοσμίως, καθώς και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για καινούργιες συνεργατικά έργα και δράσεις.

Υποβάλετε πρόταση συνεργασίας με το ΚΕΣ.

Μπορείτε να υποβάλετε την πρόταση συνεργασίας και στα αγγλικά.