Σεμιναριακά προγράμματα

Κάθε χρόνο το ΚΕΣ οργανώνει ή/και συνδιοργανώνει μαζί με άλλους φορείς του Harvard δύο πολύ επιτυχημένα σεμιναριακά προγράμματα στην Ελλάδα. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου του Harvard στην Ελλάδα είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα προγράμματα του Πανεπιστημίου για σπουδές στο εξωτερικό και έχει διεξαχθεί ανελλιπώς από το 2002 έως το 2019. Ενώ, το εξαιρετικά καινοτόμο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου ξεκίνησε το 2012 και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard από το 2017 και από το 2019 με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Πανεπιστημίου.

Το καλοκαίρι του 2023, το ΚΕΣ θα υποστηρίξει ένα ακόμη σεμιναριακό πρόγραμμα που διεξάγεται στη χώρα μας, το «Summer Course on Migration and Refugee Studies» (Θερινό Πρόγραμμα στις Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές), ένα κοινό εγχείρημα του Κέντρου Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «François-Xavier Bagnoud» του Πανεπιστημίου Harvard και του Κόμβου Αριστείας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα τριών εβδομάδων ξεκίνησε το 2022 με στόχο την ενασχόληση των συμμετεχόντων/ουσών τόσο εννοιολογικά όσο και πρακτικά με κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη αναγκαστική μετανάστευση. Ως χώρα στην πρώτη γραμμή μεταναστευτικών ροών, η Ελλάδα είναι μια σημαντική τοποθεσία για τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών παραμέτρων αυτού του ζητήματος. Ως το τοπικό διεθνές γραφείο του Harvard, το ΚΕΣ υποστηρίζει ήδη από την πρώτη διεξαγωγή του, από κοινού με το Κέντρο στην Ουάσιγκτον, αυτό το συνεργατικό εγχείρημα που συνδέει τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.