Σεμιναριακά προγράμματα

Κάθε χρόνο το ΚΕΣ οργανώνει ή/και συνδιοργανώνει μαζί με άλλους φορείς του Harvard δύο πολύ επιτυχημένα σεμιναριακά προγράμματα στην Ελλάδα. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου του Harvard στην Ελλάδα είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα προγράμματα του Πανεπιστημίου για σπουδές στο εξωτερικό και έχει διεξαχθεί ανελλιπώς από το 2002 έως το 2019. Ενώ, το εξαιρετικά καινοτόμο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου ξεκίνησε το 2012 και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard από το 2017 και από το 2019 με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Πανεπιστημίου.