Ευκαιρίες για έρευνα

Το ΚΕΣ υποστηρίζει (διοικητικά, οργανωτικά, κ.λπ.) ερευνητικές υποτροφίες, οι οποίες προσφέρονται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ (αγγλικό ακρωνύμιο: CHS US). Αυτές οι ευκαιρίες έρευνας εστιάζουν στη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού και την επιρροή του στον χώρο και τον χρόνο, με έμφαση στις συνεργατικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι ερευνητικές υποτροφίες απευθύνονται σε υποψηφίους/ες διδάκτορες και κατόχους διδακτορικών τίτλων που εδράζονται στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες.  

Θεματικές προηγούμενων ευκαιριών για έρευνα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Λυκείου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821,
Αθλητισμός και Κοινωνία για προ-διδακτορική έρευνα