Προγράμματα

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ευκαιριών σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες, πανεπιστημιακούς, αποφοίτους, ερευνητές/τριες, άτομα αφοσιωμένα στη διά βίου μάθηση, καθώς και στο προσωπικό και σε άλλους εργαζόμενους και εργαζόμενες από το Harvard και από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως. Τα προγράμματα και οι δράσεις του ΚΕΣ προσφέρονται δωρεάν και ορισμένες διοργανώνονται μαζί με άλλους φορείς, είτε του Harvard είτε εκτός αυτού.

Η έδρα του ΚΕΣ στο Ναύπλιο και τα άλλα σημεία δραστηροποίησής του σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει επίκεντρα πολιτιστικής αλληλεπίδρασης. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, φιλοξενούν δράσεις όπως αυτές:

Το Κέντρο στην Ελλάδα και το Κέντρο στις ΗΠΑ δεν κάνουν καμία διάκριση βάσει φύλου, χρώματος δέρματος, θρησκείας ή δόγματος, κοινωνικού φύλου, τρόπου έκφρασης κοινωνικού φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή γενεαλογίας, ειδικής ανάγκης, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή στρατιωτικών υποχρεώσεων σε καμία από τις δραστηριότητες, προγράμματα ή λειτουργίες του.