Κοινότητα

Το ΚΕΣ άνοιξε τις πύλες του το 2008, ωστόσο έχει περισσότερα από 15 έτη ενεργού παρουσίας στην Ελλάδα και η βασική –κι ευρύτερη – κοινότητά του έχει αυξηθεί μαζί με την παρουσία του και το πλήθος των δράσεών του.

Το Κέντρο διοικείται, υποστηρίζεται και συντονίζεται από μια ευρεία ομάδα η οποία περιλαμβάνει μέλη συμβουλίων και επιτροπών, το προσωπικό, υποτρόφους, συνεργάτες/ιδες κι άλλους/ες ακαδημαϊκούς κι επαγγελματίες, οι οποίοι/ες έχουν «αγκαλιάσει» τους σκοπούς και το όραμά του. Όλα τα μέλη της κοινότητας αυτής προσφέρουν την εμπειρία και εξειδίκευσή τους στην υποστήριξη της λειτουργίας και των υπαρχουσών δράσεων του Κέντρου, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για νέες.