Υπότροφοι Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους

Ακολούθως θα βρείτε τη λίστα με τους/τις υποτρόφους ερευνητές/τριες του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους από το σύνολο των προγραμμάτων ερευνητικών υποτροφιών που υποστηρίζονται από το ΚΕΣ. Ως κομμάτι της συνεργασίας τους με το Κέντρο, όλοι και όλες οι υπότροφοι ερευνητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Η συνεργασία τους έχει χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και μεταξύ άλλων σημαντικών παροχών περιλαμβάνει τον τίτλο του/της Υποτρόφου Ερευνητή/τριας καθώς επίσης και απομακρυσμένη πρόσβαση στις διαδικτυακές βιβλιοθήκες του Harvard καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι παροχές που τους προσφέρονται για τη συνεργασία ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα υποτροφίας στο οποίο έγιναν δεκτοί/ες. Οι υπότροφοι ερευνητές/τριες που ακολουθούν παρατίθενται ανά πρόγραμμα ερευνητικής υποτροφίας. 


Υπότροφος Ερευνήτρια Ελληνικών Σπουδών για Νέους Ερευνητές/τριες 2020-21

Ιωάννα Μουτάφη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: The Bioarchaeology of the Early Mycenaean Period: An Interdisciplinary Study of Human Skeletal Remains from Ayios Vasilios (Laconia) and Kirrha (Phokis)

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα της Ιωάννας Μουτάφη στα αγγλικά.Υπότροφος Ερευνητής Ελληνικών Σπουδών για Νέους Ερευνητές/τριες 2020-21

Νίκος Τσιβίκης, Ακαδημία Αθηνών και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΜΣ/ΙΤΕ)

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: An Early End to Antiquity in Roman Provincial Greece: Pagans and Christians in the Wake of the AD 365 Earthquake in Messene

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Νίκου Τσιβίκη στα αγγλικά.Υπότροφος Ερευνητής στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές 2020-21

Θεόδωρος Αντωνιάδης, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: Contextualizing Mobility and Immigration in Roman Myth and Latin Epic

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Θεόδωρου Αντωνιάδη στα αγγλικά.Υπότροφος Ερευνήτρια στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές 2020-21

Μαρία Νικολοπούλου, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: The reception of American literature in Greece in the long 1960s and the perception of Greece in the poetry of the Beats

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα τις Μαρίας Νικολοπούλου στα αγγλικά.Προ-διδακτορικός Υπότροφος Ερευνητής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε Σπουδές Άθλησης και Κοινωνίας 2020-21

Χρήστος Αριστόπουλος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: Panhellenism and Athenian Athletics

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Χρήστου Αριστόπουλου στα αγγλικά.Προ-διδακτορική Υπότροφος Ερευνήτρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε Σπουδές Άθλησης και Κοινωνίας 2020-21

Δέσποινα Δρετάκη, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: Athletics in the Era of Peloponnesian War

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα της Δέσποινας Δρετάκη στα αγγλικά.Προ-διδακτορικός Υπότροφος Ερευνητής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε Σπουδές Άθλησης και Κοινωνίας 2020-21

Γεώργιος Ποδαρόπουλος, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: The Poetics of Perspective on the Body in the Epinician Genre

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Γεώργιου Ποδαρόπουλου στα αγγλικά.Προ-διδακτορική Υπότροφος Ερευνήτρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε Σπουδές Άθλησης και Κοινωνίας 2020-21

Παρασκευή Σαλέπη, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: The institutional environment of the National Olympic Academies and their dependence on resources

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα της Παρασκευής Σαλέπη στα αγγλικά.Προ-διδακτορικός Υπότροφος Ερευνητής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε Σπουδές Άθλησης και Κοινωνίας 2020-21

Ευάγγελος Ταταρίδης, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: Orestes in Olympia

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Ευάγγελου Ταταρίδη στα αγγλικά.Προ-διδακτορικός Υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε Σπουδές Άθλησης και Κοινωνίας 2020-21

Αλέξανδρος Βελαώρας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας: Tragic ἄεθλοι

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Αλέξανδρου Βελαώρα στα αγγλικά.Υπότροφος Ερευνητής στον Φιλελληνισμό 2021

Francesco Scalora, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νέων Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας

Θέμα ερευνητικής υποτροφίας:  The diary of Cesare Vitali

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Francesco Scalora στα αγγλικά.