Θερινή Πρακτική Άσκηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Ταυτότητα του προγράμματος και βασικές πληροφορίες

  • Διοργάνωση: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΚΕΣ
  • Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 31 Μαΐου – 2 Ιουλίου, 2021 (πέντε εβδομάδες)
  • Τοποθεσία: Διαδικτυακά
  • Ανοιχτό σε: Φοιτητές και φοιτήτριες του Harvard προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου (μία θέση ανά έτος)
  • Επιπλέον δράση: Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΚΕΣ
  • Υπεύθυνος πρακτικής για το Μουσείο: Ιωάννης Φάππας (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης)
  • Συντονισμός προγράμματος: Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ, ekatsarelis@chs.harvard.edu)
  • Διεξάγεται: Ετησίως
  • Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τέλη Φεβρουαρίου - 1 Απριλίου 2021

Σπουδάζετε στο Harvard και θα σας ενδιέφερε να ταξιδέψετε στην Ελλάδα ως ασκούμενος/η στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα; Υπάρχουν δύο αιτήσεις ανάλογα με το βαθμίδα φοίτησης μέσω της βάσης δεδομένων CARAT για χορηγίες και υποτροφίες: η αίτηση αν βρίσκεστε σε προπτυχιακό επίπεδο και η αίτηση αν βρίσκεστε σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο

Σχετικά με την πρακτική άσκηση

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον φοιτητή ή την φοιτήτρια με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός μουσείου και να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Λόγω της τρέχουσας πανδημίας, ο ασκούμενος ή η ασκούμενη από το Harvard δεν θα ταξιδέψει φέτος στην Αθήνα, αλλά θα εργαστεί εξ αποστάσεως βοηθώντας στην προετοιμασία της επόμενης προσωρινής έκθεσης του Μουσείου με τίτλο «Κάλλος» και τον συνοδευτικό κατάλογο. Η επερχόμενη έκθεση θα ασχοληθεί με το αρχαίο ελληνικό ιδανικό της ομορφιάς (κάλλος) και τις διάφορες εκδηλώσεις του στην καθημερινή ζωή και τη φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων. Ο ασκούμενος ή η ασκούμενη θα εργαστεί μαζί με τον υπεύθυνο του Μουσείου για τη συγκεκριμένη έκθεση με συχνές διαδικτυακές συναντήσεις μέσω zoom και θα λάβει λεπτομερείς οδηγίες για τις εργασίες που θα πρέπει να ολοκληρώσει, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης μιας σύγχρονης αρχαιολογικής έκθεσης. Η πρακτική άσκηση θα έχει ευέλικτο ωράριο απασχόλησης σε συνεννόηση με τον επόπτη του Μουσείου και με βάση τις ανατεθείσες εργασίες. Το πρόγραμμα θερινής πρακτικής άσκησης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πραγματοποιείται με την πλήρη υποστήριξη του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και του Ιδρύματος Κυκλαδικής Τέχνης. Επιπλέον, θα προσφερθεί το ποσό των 1000 $ ως οικονομική ενίσχυση στον/ην ασκούμενο/η.

Λογότυπο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης