Ιστορία & Αποστολή

Όταν ο Καθηγητής Gregory Nagy ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ (αγγλικό ακρωνύμιο: CHS) το 2000, προσπάθησε να συνενώσει το όραμα του ευεργέτη του Κέντρου, Paul Mellon, «να δώσει μια νέα ώθηση, αλλά και μια νέα κατεύθυνση στη μελέτη της Ελληνικής γραμματείας και επομένως στην επίδρασή της στη δική μας εποχή» και την αποστολή του Κέντρου «να ανανακαλύψει και να αναδείξει εκ νέου τον ανθρωπισμό των Ελλήνων». Οραματίστηκε μια σειρά δραστικών και καινοτόμων αλλαγών οι οποίες ενέπνευσαν και καθοδήγησαν τη λειτουργία του Κέντρου. Μία από τις σημαντικότερες ιδέες αφορούσε στη διεθνή παρουσία και προφίλ του Κέντρου. Κατά την ίδια περίοδο, η διεθνοποίηση είχε γίνει καίριας σημασίας πρωτοβουλία του Harvard και αποτελούσε προτεραιότητα στην ατζέντα του Αντιπρύτανη Διεθνών Υποθέσεων. Σε συνέχεια των επικοινωνιών που είχε ο Gregory Nagy τόσο με την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και με τις ελληνικές Αρχές και κατόπιν εξέτασης όλων των πιθανών επιλογών, αποφασίστηκε το ΚΕΣ Ελλάδος να εγκατασταθεί στο Ναύπλιο. Η τοποθεσία της πόλης, η σημασία της για την αρχαία αλλά και σύγχρονη ελληνική ιστορία, και η μοναδική ομορφιά της σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ανέδειξαν το Ναύπλιο ως ιδανική επιλογή.

Tο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ), εγκαινιάστηκε στις 28 Ιουνίου 2008 με κοινή απόφαση του Πρύτανη και του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Harvard.

Κύριος σκοπός του Κέντρου είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και διαχρονικών προσεγγίσεων. Παράλληλα λειτουργεί ως βάση για τους/τις μελετητές/τριες, φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες του Harvard καθώς επίσης και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και αλλού.

Το Κέντρο λειτουργεί ως σημαντικός κόμβος του δικτύου διεθνών κέντρων και γραφείων που έχει ιδρύσει το Harvard σε όλο τον κόσμο. Όπως περιγράφεται και στην ιστοσελίδα «Το Harvard στον κόσμο», Harvard Worldwide, «Τα διεθνή Κέντρα του Harvard αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες για την επίτευξη της παγκόσμιας αποστολής του Πανεπιστημίου. Ποικίλουν ευρέως σε αντικείμενο και κλίμακα, ωστόσο όλα τους αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολών και φοιτητών/τριών του Harvard και των κατά τόπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας, συνδέοντας την εκάστοτε χώρα ή περιοχή με το Harvard». Άλλα διεθνή γραφεία του Harvard υπάρχουν στην Τύνιδα της Τυνησίας, στο Σαντιάγκο της Χιλής, στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στη Σανγκάη της Κίνας και αλλού.

Εξαρχής το ΚΕΣ θεμελιώθηκε και λειτουργεί με κεντρική ιδέα να είναι προσβάσιμο και χωρίς οικονομικό κόστος στο ευρύ κοινό, έχοντας δυο εξίσου σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες: να παρέχει ευκαιρίες τόσο στην κοινότητα του Harvard όσο και στην τοπική κι ευρύτερα διεθνή κοινότητα.

Έχοντας ήδη μπει στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του, το Κέντρο στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να αποκομίζει τους καρπούς από τις προετοιμασίες, συνεργασίες, πρωτοβουλίες κι άλλες προσπάθειες, τις συνεχώς επεκτεινόμενες δράσεις και συνέργειές του στην Ελλάδα, στο Harvard, αλλά και σε άλλα μέρη στον κόσμο.