Σειρά Εργαστηρίων

Το ΚΕΣ στο πλαίσιο της κοινωφελούς του προσφοράς, αναπτύσσει από το 2014 σειρά εργαστηρίων, τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους όλου του ηλικιακού φάσματος, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες δια βίου μάθησης και επιδιώκουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. 

Το Κέντρο συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς, και ειδήμονες στο εκάστοτε αντικείμενο που αναλαμβάνουν το ρόλο του/ης συντονιστή/στριας. Αναζητάμε διαρκώς νέους τρόπους προσέγγισης κι αλληλεπίδρασης με το κοινό και μέσα από τα εργαστήρια προσφέρουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους με ευρύτερα ενδιαφέροντα να εμπλακούν σε διαγενεακές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η ετήσια σειρά εργαστηρίων, είναι πλέον ένας σημαντικός άξονας της εκπαιδευτικής ατζέντας του Κέντρου με μεγάλη αποδοχή σε όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα εργαστηρίων 2022-2023