Ετήσιο Ερευνητικό Εργαστήριο

Πληροφορίες του εργαστηρίου για το 2023 θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι πληροφορίες για το 2022 παρέχονται για γενικούς σκοπούς αναφοράς.

  • Ημερομηνίες: 5-7 Αυγούστου 2022
  • Τοποθεσία: ΚΕΣ, Ναύπλιο
  • Διοργάνωση: ΚΕΣ
  • Ανοικτό σε: Υποτρόφους ερευνητές και ερευνήτριες του ΚΕΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και συνεργάτες/ιδες
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Ακαδημαϊκός συντονισμός: Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ) και Σπύρος Ράγκος (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Σχετικά με το εργαστήριο

Περιγραφή

Το ΚΕΣ προσκάλεσε τους υπότροφους ερευνητές/τριες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και άλλους ερευνητές/τριες που συνδέονται με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών να συμμετάσχουν στο δεύτερο ετήσιο ερευνητικό εργαστήριο στο Ναύπλιο. Μία ομάδα 15 συμμετεχόντων/ουσών θα παρουσιάσουν ένα θέμα που αφορά στο ερευνητικό έργο με το οποίο συνδέονται με το Κέντρο. Το εργαστήριο στοχεύει να υποστηρίξει την εν εξελίξει έρευνα, να προσφέρει σχόλια και ανατροφοδότηση στις μελέτες που θα παρουσιαστούν και να αποτελέσει μια πλατφόρμα για έναν μικρό αριθμό υποτρόφων ερευνητών/τριών προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει μια εισαγωγική ομιλία και τρεις συνεδρίες. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι ομιλητές/τριες θα έχουν στη διάθεσή τους είκοσι λεπτά για να παρουσιάσουν το θέμα της έρευνά τους και έπειτα θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση. Επιπλέον, θα διοργανωθούν δραστηριότητες εκτός της αίθουσας των συνεδριών, όπως επισκέψεις σε μουσεία και χώρους ενδιαφέροντος, παρακολούθηση παραστάσεων και ομαδικά γεύματα.

Το ΚΕΣ καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, καθώς και το κόστος συμμετοχής στις ομαδικές δράσεις.

Επισκεφτείτε τη σελίδα με το Πρόγραμμα και τις Περιλήψεις του 2ου Ετήσιου Ερευνητικού Εργαστηρίου.

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα σε PDF:

ετήσιο_ερευνητικό_εργαστήριο_2022-έντυπο.pdf513 KB