Πρόγραμμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΚΕΣ

Βασικές πληροφορίες

  • Ημερομηνίες: Σεπτέμβριος - Μάιος (έως 90 λεπτά ανά επίσκεψη)
  • Τοποθεσία: Ναύπλιο
  • Διοργάνωση: ΚΕΣ
  • Ανοικτό σε: Σχολεία, πανεπιστημιακά τμήματα
  • Περίοδος εγγραφών: Σεπτέμβριος - Μάιος
  • Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (ανάλογα με τους συμμετέχοντες)
  • Συντονισμός δραστηριότητας: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ)

Υποβολή φόρμας συμμετοχής του σχολείου/τμήματός σας στο Πρόγραμμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης:

Εγγραφή

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης: Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα» έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στις ψηφιακές μεθόδους που αξιοποιούνται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard και το ΚΕΣ, για τη διάδοση της γνώσης. Tο πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσαρμόζεται ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών, συμπεριλαμβανομένων και φοιτητών/τριών πανεπιστημιακών σχολών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 45–60 λεπτά, ανάλογα με τον διάλογο που αναπτύσσεται με τα άτομα που συμμετέχουν. Ο συντονισμός μεταξύ ΚΕΣ και σχολείων είναι απαραίτητος για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων.

ΜΕΡΟΣ Ι

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο ΚΕΣ, οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί καθηγητές/τριές τους έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια εισαγωγή για το Πανεπιστήμιο Harvard αλλά και τις δραστηριότητες του Κέντρου. Ακολουθεί παρουσίαση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Κέντρου, μιας ψηφιακής πύλης που επιτρέπει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που απαρτίζουν το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών του Harvard, ενώ παράλληλα προβάλλονται παραδείγματα αναζήτησης ψηφιακών πηγών στις βάσεις δεδομένων της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για σημαντικά ηλεκτρονικά «εργαλεία» και αποθετήρια ψηφιακού υλικού ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία το Πανεπιστήμιο Harvard καθώς και άλλα πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει και προσφέρουν για όλα τα ακαδημαϊκά πεδία, με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες λυκείου και φοιτητές/τριες πανεπιστημιακών σχολών προσφέρεται και επόμενη, πιο εξειδικευμένη εκδοχή του προγράμματος: «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης - Μέρος ΙΙ. Αξιοποίηση των Ψηφιακών Εργαλείων από Νέους/ες Ερευνητές/τριες». Αποσκοπεί στην εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στην μεθοδολογία έρευνας και σε εξειδικευμένες τεχνικές για την αναζήτηση, την αξιολόγηση των ψηφιακών πηγών και την αξιοποίησή τους στις ερευνητικές τους εργασίες και αναζητήσεις.

Εγγραφή