Περισσότερες δράσεις

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας από την αρχή της λειτουργίας του συνεργάζεται με ιδρύματα, κρατικές αρχές και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Στόχος του ΚΕΣ είναι η ενίσχυση διαφόρων πτυχών της εκπαίδευσης και της γνώσης, η σφυρηλάτηση νέων συνεργασιών που ταιριάζουν στο προφίλ και τη λειτουργία του και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την οργάνωση ακόμα περισσότερων δράσεων στην Ελλάδα.

Συμπληρώστε τη φόρμα πρότασης συνεργασίας για να εξεταστεί η ευκαιρία να συμπράξετε με το ΚΕΣ σε κάποια νέα δράση. Η φόρμα πρότασης συνεργασίας είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά.