Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΚΕΣ

Το ΚΕΣ έχει αναπτύξει μια σταθερή και εξελισσόμενη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, που εδρεύει στο Ναύπλιο, με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των δύο φορέων.

Από το 2011, φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την (υποχρεωτική) πρακτική άσκησή τους στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Ιατρού. Οι ασκούμενοι/ες εργάζονται υπό την εποπτεία καθηγητών/τριών του τμήματός τους και του προσωπικού του ΚΕΣ διεξάγοντας την έρευνά τους για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και άλλων πρότζεκτ. Οι φοιτητές/τριες συντάσσουν πλήρη βιβλιογραφία σε ένα θέμα, η οποία τίθεται έπειτα στη διάθεση της εκπαιδευτικής τους κοινότητας προς όφελος της διδασκαλίας και της ευρύτερης έρευνας στο Τμήμα.

Όλα αυτά τα χρόνια, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών καθώς και πλέον του νεοσύστατου Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών στο Ναύπλιο πραγματοποιούν συνεδρίες του μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας» στο Κέντρο. Επίσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες των δύο τμημάτων παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, προσαρμοσμένο στον τομέα σπουδών και το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο. Το ΚΕΣ και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχουν συνεργαστεί σε πλειάδα εκδηλώσεων, παραστάσεων (π.χ. το φεστιβάλ για την λυρική ποιήτρια Σαπφώ το 2010), καθώς και διαλέξεων.

Ξεκινώντας το φθινόπωρο του 2019, και μετά από σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του τις 29 θεατρικές γραφές, οι οποίες προέκυψαν από το εργαστήριο θεατρικής γραφής του ΚΕΣ τα έτη 2017 και 2018. Τα έργα που προέκυψαν χρησιμοποιούνται εν όλω ή εν μέρει, στο πλαίσιο των μαθημάτων υποκριτικής και σκηνοθεσίας του Τμήματος για την εκπαίδευση και εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, υπό την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος προετοιμάζουν παραστάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων παρουσιάζονται δημοσίως.

Επιπλέον, πολλοί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των δύο τμημάτων είναι τακτικοί χρήστες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου του Κέντρου.