Νέοι Ερευνητές και Ερευνήτριες σε Ελλάδα και Κύπρο

Βασικές πληροφορίες

 • Ημερομηνίες: 1 Ιουνίου, 2023 - 31 Μαΐου, 2024
 • Τοποθεσία: Ελλάδα ή Κύπρος
 • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΗΠΑ (CHS US), υποστηριζόμενο από το ΚΕΣ
 • Ανοικτό σε:  Μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνήτριες που έχουν ως βάση την Ελλάδα ή την Κύπρο (μέχρι 5 θέσεις)
 • Περίοδος αιτήσεων: Οκτώβριος - 2 Δεκεμβρίου, 2022
 • Συντονισμός προγράμματος: Μαρία-Ζωή Λάφη (CHS US) και Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ)

Οι αιτήσεις για τον τρέχοντα κύκλο έχουν κλείσει.

Μάθετε περισσότερα στην κεντρική σελίδα του προγράμματος του CHS US (στα αγγλικά).

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει να υποστηρίξει ερευνητές/τριες των οποίων το έργο απαιτεί συνεχή επιτόπια πρόσβαση σε υλικό (π.χ. αρχεία, τεχνουργήματα, αρχαιολογικούς χώρους) και να ενθαρρύνει την έρευνα υψηλής ποιότητας σε θέματα που σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Οι ερευνητικές υποτροφίες προσφέρονται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, DC (CHS US) και υποστηρίζονται διοικητικά και λογιστικά από το ΚΕΣ.

Παροχές για τους/τις ερευνητές/τριες υποτρόφους 

 • Οι ερευνητές/τριες υπότροφοι διορίζονται για ένα χρόνο ξεκινώντας την 1η Ιουνίου και λαμβάνουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard κατά τη διάρκεια της ερευνητικής τους υποτροφίας.
 • Οι ερευνητές/τριες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα γραφεία του ΚΕΣ στο Ναύπλιο, για έως 5 ημέρες, και του Κέντρου στην Ουάσιγκτον, DC, για έως και 10 ημέρες.
 • Το βραβείο υποτροφίας περιλαμβάνει ένα ποσό ύψους 12.000$, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή/της ερευνήτριας υποτρόφου για να στηρίξει την έρευνά του/της και την εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, το CHS US καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού για την επίσκεψη κάθε ερευνητή/τριας υποτρόφου στο Ναύπλιο και στην Ουάσιγκτον, DC.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Προαπαιτούμενα για τις ερευνητικές υποτροφίες είναι:

 • Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν παρουσιάσει τη διατριβή τους μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2022.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πολίτες ή μόνιμοι/ες κάτοικοι Ελλάδας ή Κύπρου, όπου και θα διαμένουν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας προκειμένου να διεξαγάγουν την έρευνα που περιγράφεται στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε άλλα προγράμματα ερευνητικών υποτροφιών του CHS US, όπως το Πρόγραμμα Ερευνητικών Υποτροφιών στις Ελληνικές Σπουδές στην Ουάσιγκτον, DC, κατά τον ίδιο κύκλο αιτήσεων.

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ