Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Το ΚΕΣ στην Ελλάδα, όντας μέρος της διοικητικής και οργανωτικής δομής του Κέντρου στην Ουάσιγκτον και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου Harvard, λειτουργεί όπως κάθε άλλος σχετικός κόμβος του δικτύου του Πανεπιστημίου και παρέχει το προνόμιο στους ερευνητές και τις ερευνήτριες που το επισκέπονται να έχουν πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στις ψηφιακές πηγές του Harvard. Η «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γεώργιος Βερναρδάκης» είναι ανοιχτή σε επισκέπτες/τριες ερευνητές/τριες, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση. Η συλλογή της εμπλουτίζεται διαρκώς, και περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων με εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια (βιβλία, περιοδικά, χειρόγραφα, φακέλους, χάρτες, μικροφίλμς, μουσικές παρτιτούρες, καθώς και άλλο ακουστικό και οπτικό υλικό) από κάθε επιστημονικό πεδίο. 

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, στο πλαίσιο της οργάνωσης κι εφαρμογής προγραμμάτων, έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης: Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα» (στα αγγλικά: Digital Library Program –DLP). Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές/τριες, και παρουσιάζει ψηφιακές μεθόδους με τις οποίες μεταδίδεται η γνώση από ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Harvard και το ΚΕΣ.