Ετήσια Σύσκεψη Κορυφής των Διεθνών Γραφείων του Harvard

Από το 2018, το Γραφείο του Αντιπρύτανη Διεθνών Υποθέσεων ξεκίνησε μια ακόμα πρωτοβουλία που στόχος της είναι να φέρει σε στενότερη επαφή τα διεθνή γραφεία μεταξύ τους καθώς και με την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Η σημαντική και εξαιρετικά παραγωγική αυτή σύσκεψη κορυφής πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Harvard και φέρνει σε επαφή τους/τις διευθυντές/ντριες των διεθνών γραφείων με συναδέλφους και ειδικούς τοπικών κέντρων και άλλων γραφείων του Harvard με σκοπό να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν γνώσεις για τις καλύτερες πρακτικές καθώς και τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους. Επιπλέον τους δίνεται η ευκαιρία να αναφερθούν στο έργο τους στο εξωτερικό αλλά και στην έδρα του Πανεπιστημίου, να σφυρηλατήσουν περαιτέρω τους δεσμούς τους και να σχεδιάσουν συνεργατικές δραστηριότητες με σκοπό να κρατήσουν το Harvard συνδεδεμένο με τον κόσμο και τον κόσμο συνδεδεμένο με το Harvard.

Το ΚΕΣ συμμετείχε ενεργά σε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία τόσο στη σύσκεψη κορυφής του 2018 όσο και του 2019, κάνοντας παρουσιάσεις τόσο για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των προγραμμάτων του, των δραστηριοτήτων του και γενικότερα της λειτουργίας του, όσο και άλλες με επίκεντρο περισσότερο γενικά θέματα όπως η δημιουργία κοινής ταυτότητας για τα διεθνή γραφεία του Harvard και η αύξηση της προβολής τους στο Πανεπιστήμιο, με σταθερό σκοπό την υποστήριξη του μοναδικού αυτού δικτύου των γραφείων του Πανεπιστημίου σε όλον τον κόσμο.

Λογότυπο του Γραφείου του Αντιπρύτανη Διεθνών Υποθέσεων του Harvard