Καλώς ήρθατε

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας (ΚΕΣ) είναι ένα διεθνές γραφείο του Harvard. Λειτουργεί ως διεπιστημονικός κόμβος του Πανεπιστημίου στο εξωτερικό ο οποίος συνδέει την κοινότητα του Harvard με τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, αρχές, καθώς και με άλλους φορείς και κοινότητες, ενώνοντας τις ανθρωπιστικές επιδιώξεις του δίδυμού του ιδρύματος, του Κέντρου στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, με τη γενέτειρα του Ελληνισμού.

Από τη σύλληψή του, το ΚΕΣ σχεδιάστηκε και ιδρύθηκε για να είναι προσβάσιμο και δωρεάν για το ευρύ κοινό. Διατηρεί δύο εξίσου σημαντικές προτεραιότητες στη λειτουργία του: Αφενός να διοργανώνει, να συνδιοργανώνει και να υποστηρίζει δραστηριότητες που απευθύνονται στην κοινότητα του Harvard. Αφετέρου να αλληλοεπιδρά με εκπαιδευτικές ή μη κοινότητες στην Ελλάδα και παγκοσμίως μέσα από πλήθος προγραμμάτων και περαιτέρω δράσεων.

Λογότυπο για «Το Harvard στον Κόσμο»

Σε διαρκή βάση το ΚΕΣ υποστηρίζει συνεργασίες μεταξύ του Harvard, της Ελλάδας, καθώς και του υπόλοιπου κόσμου, μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, και αναπτύσσοντας καινούργιες ευκαιρίες για όλους και όλες.

Το Κέντρο στις ΗΠΑ

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, DC, (αγγλικό ακρωνύμιο: CHS US), αποτελεί αδελφό ίδρυμα του ΚΕΣ. Ιδρύθηκε το 1960 και είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο αφοσιωμένο στη μελέτη και εκ νέου ανάδειξη του ανθρωπιστικού πνεύματος του αρχαίου κόσμου.

Με μια ματιά

Η Σύνοδος Φάρος 2022 έφερε στην Ελλάδα συνολικά 64 εκπροσώπους από 30 πανεπιστήμια των ΗΠΑ για συζητήσεις και συναντήσεις με εκπροσώπους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Μάθετε περισσότερα .