Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου

Ταυτότητα του προγράμματος και βασικές πληροφορίες

Υποβάλετε την αίτησή σας για το Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Το Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου (αγγλικό ακρωνύμιο: HSSP) του ΚΕΣ ξεκίνησε το 2012 και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες όλων των κατευθύνσεων με σκοπό να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, και να καλλιεργήσουν τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις, και τις δεξιότητές τους.

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα εντατικό καθημερινό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου» το οποίο βασίζεται σε μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και σχεδιάζεται κάθε χρόνο από πανεπιστημιακούς και από τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες και συνεργάτιδές τους, φοιτητές/τριες του Harvard. 

Λόγω της πανδημίας, το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω Harvard Zoom με τη χρήση επιπρόσθετων διαδικτυακών εργαλείων που προσφέρονται από το Harvard. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενδέχεται να οργανωθεί στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος μια τελική συνεδρία του προγράμματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021–2022.

Σεμινάρια και δομή

Το HSSP εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στις θεμελιώδεις αρχές των κοινωνικών επιστημών και εξετάζει θέματα όπως οι διάφοροι τύποι ανθρωπίνων κοινωνιών, οι παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, η σχέση ηθικής και πολιτικής, και ο ρόλος της οικονομίας, του φύλου, και της θρησκείας στον σημερινό κόσμο. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία ενός αμερικάνικου σεμιναριακού μαθήματος πανεπιστημιακού επιπέδου, που βασίζεται ιδιαιτέρως στην ενεργό συμμετοχή, τη συζήτηση, σε γραπτές εργασίες, αυτόνομη έρευνα και παρουσιάσεις στο τέλος του προγράμματος. Χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη αλληλεπίδραση με τη διδακτική ομάδα. Συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες και συνεργάτιδες από το Harvard που, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων/ουσών, συντονίζουν τις συνεδρίες παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε πλειάδα προκλητικών για τη σκέψη δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεις, συζητήσεις, πρότζεκτ, παρουσιάσεις, και παιχνίδια προσομοίωσης. Ακολουθεί συνεδρία όπου συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες/ιδες μελετώντας πρωτότυπα φιλοσοφικά και άλλα κείμενα, και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες. Παράλληλα, εργάζονται πάνω σε ερευνητικές εργασίες τις οποίες και παρουσιάζουν στην εκδήλωση λήξης κατά την τελευταία μέρα του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για εκπαιδευτικές ευκαιρίες, διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, και δυνατότητες φοίτησης σε αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο και Συντονιστή του Αμερικανικού Προγράμματος του Ιδρύματος Fulbright Ελλάδος. Αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους σε αμερικανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, ένας/μια εκπαιδευτικός από τα Αρσάκεια Σχολεία τα οποία εποπτεύει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Εισάγεται στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του προγράμματος και παρακολουθεί επιλεκτικά συνεδρίες του HSSP δίνοντας προαιρετικά διάλεξη.

Δυνατότητα συμμετοχής

Το HSSP προσφέρεται δωρεάν από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard από το 2017, και από το 2019 με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Το 2021 θα συμμετάσχουν 24 μαθητές/τριες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης το 2021 έχουν μαθητές/τριες Λυκείου από:

  • τα Γενικά Λύκεια του νομού Αργολίδας (17 θέσεις),
  • το Κλασικό Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού (2 θέσεις),
  • το Odyssey Charter School, Wilmington, Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες (1 θέση),
  • το Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου, Δυτική Αττική (1 θέση),
  • το 1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων, Δυτική Αττική (1 θέση),
  • το Γενικό Λύκειο Ερυθρών, Δυτική Αττική (1 θέση),
  • το 2ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων, Δυτική Αττική (1 θέση).

Λογότυπο Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών του Harvard   Λογότυπο Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Harvard