Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου

Βασικές πληροφορίες

Αίτηση (στα αγγλικά)

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Το Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου (αγγλικό ακρωνύμιο: HSSP) του ΚΕΣ ξεκίνησε το 2012 και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες όλων των κατευθύνσεων με σκοπό να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, και να καλλιεργήσουν τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις, και τις δεξιότητές τους.

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα εντατικό καθημερινό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου» το οποίο βασίζεται σε μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και σχεδιάζεται κάθε χρόνο από πανεπιστημιακούς και από τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες και συνεργάτιδές τους που είναι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Harvard.

Σεμινάρια και δομή

Το HSSP εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στις θεμελιώδεις αρχές των κοινωνικών επιστημών και εξετάζει θέματα όπως οι διάφοροι τύποι ανθρωπίνων κοινωνιών, οι παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, η σχέση ηθικής και πολιτικής, και ο ρόλος της οικονομίας, του φύλου, και της θρησκείας στον σημερινό κόσμο. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία ενός αμερικάνικου σεμιναριακού μαθήματος πανεπιστημιακού επιπέδου, που βασίζεται ιδιαιτέρως στην ενεργό συμμετοχή, τη συζήτηση, σε γραπτές εργασίες, αυτόνομη έρευνα και παρουσιάσεις στο τέλος του προγράμματος. Χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη αλληλεπίδραση με τη διδακτική ομάδα. Συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες και συνεργάτιδες από το Harvard που, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων/ουσών, συντονίζουν τις συνεδρίες παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε πλειάδα προκλητικών για τη σκέψη δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεις, συζητήσεις, πρότζεκτ, παρουσιάσεις, και παιχνίδια προσομοίωσης. Ακολουθεί συνεδρία όπου συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες/ιδες μελετώντας πρωτότυπα φιλοσοφικά και άλλα κείμενα, και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες. Παράλληλα, εργάζονται πάνω σε ερευνητικές εργασίες τις οποίες και παρουσιάζουν στην εκδήλωση λήξης κατά την τελευταία μέρα του προγράμματος.

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος και Συντονιστής του Αμερικανικού Προγράμματος του Ιδρύματος Fulbright Ελλάδος προσκαλείται σε μια επιπλέον συνάντηση όπου οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για εκπαιδευτικές ευκαιρίες, διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, και δυνατότητες φοίτησης σε αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στόχος είναι να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με εκπαιδευτικές και άλλες ευκαιρίες, τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στο μέλλον.

Δυνατότητα συμμετοχής

Το HSSP προσφέρεται δωρεάν από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard από το 2017, και από το 2019 με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Το 2023 θα συμμετάσχουν έως 20 μαθητές/τριες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης το 2023 έχουν μαθητές/τριες Λυκείου από:

  • τα Γενικά Λύκεια του νομού Αργολίδας,
  • τα Γενικά Λύκεια της Δυτικής Αττικής,
  • το Odyssey Charter School στο Delaware, ΗΠΑ, και
  • ο/η μαθητής/τρια που θα κατακτήσει την πρώτη θέση στο διεθνές σκέλος του ετήσιου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου.

Λογότυπο Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών του Harvard   Λογότυπο Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Harvard