Προγράμματα εκπαιδευτικών ταξιδιών

Το ΚΕΣ υποστηρίζει και φιλοξενεί διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικών ταξιδιών που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοίτων του Harvard ή/και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς των ΗΠΑ. Αυτά τα προγράμματα -που απευθύνονται σε άτομα αφοσιωμένα στη δια βίου μάθηση και σε φοιτητές/τριες- αποτελούν εκπαιδευτικά ταξίδια που συνδυάζουν το ταξίδι και τη μάθηση στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέπτονται την Ελλάδα και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικού ενδιαφέροντος τοποθεσίες της, παράλληλα μελετώντας κείμενα και παρακολουθώντας σεμινάρια με θέματα κλασικών σπουδών και ευρύτερα ελληνικού πολιτισμού και κουλτούρας.

Θεματικές προηγούμενων προγραμμάτων εκπαιδευτικών ταξιδιών

Η Ελλάδα ανά τους Αιώνες