Προγράμματα εκπαιδευτικών ταξιδιών

Το ΚΕΣ υποστηρίζει και φιλοξενεί διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικών ταξιδιών που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοίτων του Harvard ή/και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς των ΗΠΑ. Αυτά τα προγράμματα -που απευθύνονται σε άτομα αφοσιωμένα στη δια βίου μάθηση και σε φοιτητές/τριες- αποτελούν εκπαιδευτικά ταξίδια που συνδυάζουν το ταξίδι και τη μάθηση στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέπτονται την Ελλάδα και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικού ενδιαφέροντος τοποθεσίες της, παράλληλα μελετώντας κείμενα και παρακολουθώντας σεμινάρια με θέματα κλασικών σπουδών και ευρύτερα ελληνικού πολιτισμού και κουλτούρας.