Υπότροφοι προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών

Στην αγγλική μας σελίδα θα βρείτε τη λίστα με τους ερευνητές υποτρόφους παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών από το σύνολο των προγραμμάτων ερευνητικών υποτροφιών που υποστηρίζονται από το ΚΕΣ. Οι υπότροφοι προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών παραμένουν ενεργά μέλη της κοινότητας μελετητών μας και είναι ευπρόσδεκτοι να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το Κέντρο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ.