Φιλοξενούμενα Προγράμματα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Το ΚΕΣ υποδέχεται πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο που οργανώνουν, είτε σχεδιάζουν να οργανώνουν στο μέλλον, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Πρωταρχικό μέλημα του ΚΕΣ είναι η παροχή ιδανικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος σε φοιτητές/τριες και μελετητές/τριες. Παράλληλα το ΚΕΣ διαθέτει προς αξιοποίηση το δίκτυο που έχει αναπτύξει στη χώρα και το οποίο συμπεριλαμβάνει οργανισμούς, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές στο Ναύπλιο και ευρύτερα στη χώρα, καθώς και την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει για όλες τις πτυχές οργάνωσης προγραμμάτων στο εξωτερικό και δη στην Ελλάδα.

Η παρουσία του ΚΕΣ και οι συνεργασίες που δημιουργεί βοηθούν στην ανάπτυξη ενός ισχυρού ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού προφίλ του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής, τόσο μέσα από τα προγράμματα με τα οποία το Κέντρο έχει σταθερή συνεργασία, όσο και με προγράμματα που επιλέγουν το Ναύπλιο ως βάση για τις δραστηριότητές τους, ακριβώς λόγω και της παρουσίας του Κέντρου και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας γύρω από αυτό.

Όταν το 2002 το Πανεπιστήμιο Harvard διοργάνωσε το πρώτο του θερινό πρόγραμμα στην Ελλάδα, υπήρχαν μόνο λίγα άλλα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Από τότε έως τώρα, η Ελλάδα υποδέχεται ετησίως χιλιάδες φοιτητές/τριες αμερικανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οι οποίοι/ες επισκέπτονται τη χώρα προκειμένου να συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν το 2008 το Πανεπιστήμιο Harvard άνοιξε το ΚΕΣ, δεν υπήρχαν άλλα διεθνή κέντρα αμερικανικών πανεπιστημίων στη χώρα. Ωστόσο, σήμερα η Ελλάδα φιλοξενεί άλλα παρόμοια κέντρα σημαντικών αμερικανικών πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΣ, τα οποία διοργανώνουν πληθώρα δραστηριοτήτων σε όλη τη χώρα.

Το ΚΕΣ ήδη σχεδιάζει νέες συνεργασίες για τα επόμενα χρόνια, στοχεύοντας να προσελκύσει ακόμα περισσότερα προγράμματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ναύπλιο.

Συμπληρώστε τη φόρμα πρότασης συνεργασίας στα αγγλικά ώστε να εξετάσετε τις δυνατότητες πραγματοποίησης ενός προγράμματος στις εγκαταστάσεις του ΚΕΣ.

Φιλοξενούμενα προγράμματα σε τακτική βάση

Το ΚΕΣ έχει φιλοξενήσει και εξακολουθεί να φιλοξενεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων στο εξωτερικό, όπως μεμονωμένα εργαστήρια γραφής, μονοήμερες ή ολιγοήμερες επισκέψεις θερινών προγραμμάτων όπως του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, του Πανεπιστημίου Duke και άλλων. Πέραν αυτών, το ΚΕΣ έχει αναπτύξει συνεχή συνεργασία με κάποια πανεπιστήμια που επισκέπτονται το Ναύπλιο για αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες και χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για τα σεμινάρια και τις ερευνητικές εργασίες τους. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: