Επίτιμος Διευθυντής

Επίτιμος Διευθυντής του ΚΕΣ είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Πετρόπουλος, από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Καθηγητής Πετρόπουλος διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου από την ίδρυσή του έως τον Μάρτιο του 2019.Επίτιμος Διευθυντής

Ιωάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή Αγίου Φωτίου, Etna CA.

Ο Ιωάννης Πετρόπουλος σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο Harvard (Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας), καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (DPhil., Litterae Humaniores, Lincoln College). Δίδαξε αρχαία ελληνική φιλολογία στην Οξφόρδη για μερικά χρόνια μέχρι να εγκατασταθεί στην Ελλάδα το 1990. Διαβάστε το βιογραφικό σημείωμα του Ιωάννη Πετρόπουλου στα αγγλικά.