24 ώρες Harvard

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Harvard συντονίζει την ξεχωριστή πρωτοβουλία «24 ώρες Harvard» (αγγλικό ακρωνύμιο "24hH"), η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας του Harvard 2020. Πρόκειται για ένα 24ωρο συνεχόμενο πρόγραμμα στο οποίο πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες παρουσιάσεις και δράσεις από συμμετέχοντες και συμμετέχουσες απ’ όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το γεγονός πως σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είτε της νύχτας, η διδασκαλία του Harvard, η έρευνα, η μάθηση και η επαφή του με την παγκόσμια κοινότητα συνεχίζουν αδιάκοπτα σε κάποιο μέρος του κόσμου.

Οι 24 ώρες Harvard περιλαμβάνουν εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνονται από τα διεθνή γραφεία και ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου καθώς και παρουσιάσεις από την πανεπιστημιούπολη του Κέιμπριτζ και της Βοστώνης, στη Μασαχουσέτη (ΗΠΑ). Το εικοσιτετράωρο πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές και βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις με ποικίλα θέματα, όπως η παγκόσμια υγεία και η πανδημία, η διακυβέρνηση και η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Κάποιες εκδηλώσεις εστιάζουν στην ευρύτερη παρουσία του Harvard σε μία χώρα ή περιοχή του κόσμου.

Το ΚΕΣ συμμετείχε ενεργά από τα πρώτα στάδια των συζητήσεων και συνέβαλε στην οργάνωση του πρώτου 24hH. Το Κέντρο συντόνισε αποδοτικές συνεργασίες με διάφορα άλλα γραφεία του Πανεπιστημίου, οι οποίες οδήγησαν σε 4 αξιοσημείωτες εκδηλώσεις, ξεχωριστές μεταξύ τους σε δομή, θεματική, στόχους, μέσα, συμμετέχοντες/ουσες και ενδιαφερόμενο κοινό. Το ΚΕΣ παραμένει προσηλωμένο στην παγκόσμια αποστολή του Πανεπιστημίου και θα συνεχίσει να συμμετέχει στο 24hH και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες οι οποίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ διαφόρων γραφείων του Πανεπιστημίου και συνδέουν το Harvard με τον κόσμο, ενώ διατηρούν τον κόσμο συνδεδεμένο με το Harvard.

#harvardworldwide

Λογότυπο για την εκδήλωση «24 ώρες Harvard»Λογότυπο του Γραφείου του Αντιπρύτανη Διεθνών Υποθέσεων του Harvard