Ερευνητικές Υποτροφίες στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές

Ταυτότητα του προγράμματος και βασικές πληροφορίες

  • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ (CHS US), ΚΕΣ
  • Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1η Ιουνίου, 2021 – 31 Μαΐου, 2022 (ένα έτος)
  • Τοποθεσία: Ελλάδα
  • Ανοικτό σε:  Μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες λέκτορος ή επίκουρου/ης καθηγητή/τριας, και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ("ΕΔΙΠ") και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ("ΕΕΠ") που κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, από τις Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (δύο θέσεις ανά έτος)
  • Συντονισμός προγράμματος: Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ, ekatsarelis@chs.harvard.edu)
  • Διεξάγεται: Ετησίως
  • Υποβολή αιτήσεων: Έναρξη μέσα Μαρτίου. Προθεσμία υποβολής 8 Απριλίου 2021

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Harvard στην Ελλάδα, το ΚΕΣ έχει καθιερώσει από το 2008 δύο υποτροφίες σε νέους ερευνητές / νέες ερευνήτριες που εργάζονται σε ελληνικά πανεπιστήμια. Οι υπότροφοι συνήθως απασχολούνται στο θερινό πρόγραμμα για μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Μετά την αναστολή του θερινού προγράμματος λόγω της πανδημίας, το ΚΕΣ αποφάσισε να συνεχίσει την διάθεση των δύο θέσεων υποτροφιών το 2021 ανεξάρτητα από το θερινό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτών των θέσεων, οι υπότροφοι θα κληθούν να παρουσιάσουν το προτεινόμενο πρότζεκτ τους στην ερευνητική κοινότητα του ΚΕΣ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.

Ο φετινός κύκλος του προγράμματος υποτροφιών στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές έχει ως θέμα “Outsiders and Insiders: Identity, Agency, and Inclusivity in the Humanities and Social Sciences”. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις που περιστρέφονται γύρω από τις θεματικές του εαυτού και των άλλων, την ένταξη ή τον αποκλεισμό από τις κοινωνικές διαδικασίες, μέσω ανταμοιβών ή στιγματισμού, είτε στις τέχνες (λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος και εικαστικές τέχνες) είτε στις κοινωνικές επιστήμες (ιστορία, κοινωνικές σπουδές, πολιτική επιστήμη). Θα προτιμηθούν πρωτότυπα και καινοτόμα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν σύγχρονα ζητήματα μέσα από μια συγκριτική οπτική γωνία.

 

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ