Ερευνητικές Υποτροφίες στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές

Βασικές πληροφορίες

 • Ημερομηνίες: 1η Ιουνίου, 2022 - 31 Μαΐου, 2023
 • Τοποθεσία: Ελλάδα
 • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ (CHS US), ΚΕΣ
 • Ανοικτό σε: Μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες λέκτορος ή επίκουρου/ης καθηγητή/τριας, και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ("ΕΔΙΠ") και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ("ΕΕΠ") που κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, από τις Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (μέχρι 2 θέσεις)
 • Περίοδος αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου - 3 Μαρτίου 2022
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Συντονισμός δραστηριότητας: Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ)

Αίτηση

Σχετικά με τις ερευνητικές υποτροφίες

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Harvard στην Ελλάδα, το ΚΕΣ από το 2008 έχει καθιερώσει 2 υποτροφίες σε νέους ερευνητές / νέες ερευνήτριες που εργάζονται σε ελληνικά πανεπιστήμια. Οι υπότροφοι απασχολούνται στο θερινό πρόγραμμα για μία εβδομάδα ως επισκέπτες ερευνητές/τριες, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζουν τη δουλειά τους αλληλεπιδρώντας με συναδέλφους και φοιτητές/τριες από τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά τους συστήματα. Επιπλέον, οι υπότροφοι ενδέχεται να προσκληθούν να συμμετάσχουν και σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΕΣ προκειμένου να παρουσιάσουν την έρευνά τους. Εάν το καλοκαίρι λόγω της πανδημίας οι συνθήκες είναι απαγορευτικές για τη διεξαγωγή του Θερινού Προγράμματος του Harvard στην Ελλάδα, τότε το πρόγραμμα των ερευνητικών υποτροφιών στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές θα προσφερθεί ανεξάρτητα από το θερινό πρόγραμμα.

Οι υποτροφίες στοχεύουν στην προσέλκυση υποψηφίων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο που σχετίζεται στενά με τον κλάδο των Συγκριτικών Πολιτιστικών Σπουδών, ο οποίος αποτελεί τον ακαδημαϊκό πυρήνα του θερινού προγράμματος. Το θέμα του Θερινού Προγράμματος του Harvard στην Ελλάδα για το 2022 είναι «Μετανάστευση και Σύνορα: Επανεξετάζοντας την Κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν». Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με μία ερευνητική πρόταση που σχετίζεται στενά με τουλάχιστον ένα από τα εβδομαδιαία σεμινάρια (Δείτε την αναδυόμενη λίστα με τίτλο «2022 Course Seminars»). Το Κέντρο θα δώσει προτεραιότητα σε υποψηφίους/ες των οποίων η αίτηση υποδηλώνει ότι θα είχαν άνεση να συνδιαλλαγούν και να συνεργαστούν με μια διεθνή, πολύγλωσση και φιλική πανεπιστημιακή κοινότητα. Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια ακαδημαϊκά προγράμματα/δραστηριότητες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό θα ληφθεί υπ’ όψιν.

Παροχές για τους υποτρόφους ερευνητές και ερευνήτριες

 • Ετήσιο διορισμό ως CHS Visiting Scholar in Comparative Cultural Studies, ξεκινώντας την 1η Ιουνίου 2022.
 • Πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard καθώς και στην υπηρεσία «Scan and Deliver».
 • Παραμονή για μία εβδομάδα στην Ολυμπία ή στο Ναύπλιο κατά τις ημερομηνίες του καλοκαιρινού προγράμματος (οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν την άνοιξη). Οι υπότροφοι θα συμμετάσχουν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και θα αλληλεπιδράσουν με φοιτητές/τριες και το διδακτικό προσωπικό. Θα παρακολουθήσουν όλα τα σεμινάρια που διδάσκονται κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και θα δώσουν μια διάλεξη διάρκειας μιας ώρας σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντός τους. Το Κέντρο καλύπτει τη διαμονή, τη μεταφορά, το πρωινό και το δείπνο κατά τη διάρκεια της παραμονής των υποτρόφων στο καλοκαιρινό πρόγραμμα.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για να παρουσιάσουν την έρευνά τους.
 • Πρόσκληση να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους πρότζεκτ στους ιστοτόπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου.
 • Οικονομική υποστήριξη έως 1500€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Επιπλέον, το Κέντρο θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού (μεταφορά και διαμονή) για όλες τις εκδηλώσεις / δραστηριότητες που σχετίζονται με την ερευνητική υποτροφία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τις ερευνητικές υποτροφίες μπορούν να γίνουν δεκτές προς εξέταση αιτήσεις από ερευνητές/τριες που απασχολούνται σε Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα με τις σχολές στις οποίες είναι ανοικτό το πρόγραμμα Ερευνητικών Υποτροφιών στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν βαθμίδες λέκτορος ή επίκουρου/ης καθηγητή/τριας, ή να είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ("ΕΔΙΠ") ή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ("ΕΕΠ") με διδακτορικό δίπλωμα.

Πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Ελλάδας). Ως μέρος της διαδικασίας αίτησης, οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν στα αγγλικά ένα βιογραφικό σημείωμα και μια ερευνητική πρόταση για το θέμα που θα παρουσιάσουν στο θερινό πρόγραμμα. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραχωρήσουν στοιχεία επικοινωνίας για μία συστατική επιστολή με τη μορφή ερωτηματολογίου το οποίο θα πρέπει να έχει ληφθεί έως τις 7 Μαρτίου 2022. Ορισμένοι υποψήφιοι και υποψήφιες μπορεί να κληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις. Όλοι/ες οι αιτούντες/ουσες θα ενημερωθούν για την αίτησή τους τον Απρίλιο του 2022.

Αίτηση

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ