Αθλητισμός και Κοινωνία για προ-διδακτορική έρευνα

Βασικές πληροφορίες

 • Ημερομηνίες: 1 Σεπτεμβρίου 2020 - 31 Αυγούστου 2021
 • Τοποθεσία: Ελλάδα
 • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ (CHS US), Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ, αγγλικό ακρωνύμιο «IOA»), με την υποστήριξη του ΚΕΣ
 • Ανοικτό σε: φοιτητές/τριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου από τα συνεργαζόμενα τμήματα του Ετήσιου Διεθνούς Συμποσίου CHS & ΔΟΑ (έως 6 θέσεις)
 • Περίοδος αιτήσεων: Μέσα Ιουνίου - μέσα Ιουλίου 2020
 • Συντονισμός δραστηριότητας: Χριστίνα Λάφη (ΚΕΣ, clafi@chs.harvard.edu), Μαριλένα Κατσαδωράκη (ΔΟΑ, m.katsadoraki@ioa.org.gr), και Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ, ekatsarelis@chs.harvard.edu)

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Με στόχο την υποστήριξη ευκαιριών για έρευνα ακολουθώντας συνεργατικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, και με έμφαση στο γενικό θέμα «Αθλητισμός και Κοινωνία» του ετήσιου συμποσίου τους, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ (CHS US) σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και με την υποστήριξη του ΚΕΣ, προσφέρει έως έξι ερευνητικές υποτροφίες σε φοιτητές/τριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου από τα συνεργαζόμενα τμήματα του Ετήσιου Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου CHS & ΔΟΑ. Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, δίνοντας τη δυνατότητα συνεργασίας με την ακαδημαϊκή συμβουλευτική επιτροπή του Συμποσίου στους/στις συμμετέχοντες/ουσες και έχοντας ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη ερευνητικών και ακαδημαϊκών ευκαιριών για προ-διδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.

Παροχές για τους/τις ερευνητές/τριες υποτρόφους

 • Ετήσιος διορισμός ως CHS-IOA Pre-doc Fellow in Sport and Society (από τον Σεπτέμβριος 2020 έως τον Αύγουστο 2021) κατά τη διάρκεια του οποίου οι ερευνητές/τριες θα ολοκληρώσουν μία ερευνητική εργασίας δικής τους επιλογής, όπως υποβλήθηκε στην αίτηση υποτροφιών και εγκρίθηκε από την ακαδημαϊκή συμβουλευτική επιτροπή και επιτροπή επιλογής του Συμποσίου.
 • Πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard κατά τη διάρκεια διορισμού τους
 • Υποστήριξη των σχετικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών αναγκών των ερευνητών/τριών
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου του διαδικτυακού Συμποσίου CHS & ΔΟΑ 2020
 • Συμμετοχή στο Συμπόσιο CHS & ΔΟΑ 2021 στην Αρχαία Ολυμπία και παρουσίαση της έρευνας τους
 • Διενέργεια ερευνητικής εργασίας καθ’ όλο το έτος διαδικτυακά και προσωπικές συνεδρίες με τον/την καθορισμένο/η ακαδημαϊκό/ή σύμβουλο για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας πριν από την ηλεκτρονική δημοσίευση στα τέλη Αυγούστου
 • Παραγωγή ενός άρθρου για δημοσίευση στην ενότητα First Drafts@Classics@ και υποβολή μίας έκθεσης για το δελτίο CHS Research Bulletin

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές σε φοιτητές/τριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου από τα συνεργαζόμενα τμήματα του Ετήσιου Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου CHS & ΔΟΑ, οι οποίοι/ες επιλέχτηκαν για να συμμετάσχουν στο 9ο Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020.

Λογότυπο της Διεθνούς Ολυμπιακής ΑκαδημίαςΛογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ