Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψ. Διδάκτορες

Ταυτότητα του προγράμματος και βασικές πληροφορίες

 • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ («CHS US»), ΚΕΣ 
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής: Ιούνιος 1, 2021–Μάιος 31, 2022 (ένα έτος)
 • Τοποθεσία: Ελλάδα
 • Ανοικτό σε: Υποψηφίους/ες διδάκτορες στον τομέα Κλασικών Σπουδών, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έτος εντός των διδακτορικών τους σπουδών (τρεις θέσεις ανά έτος)
 • Ακαδημαϊκή επιτροπή: Άννα Λάμαρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Σπύρος Ράγκος (Πανεπιστήμιο Πάτρας), Μελίνα Ταμιωλάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Συντονισμός προγράμματος: Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ, ekatsarelis@chs.harvard.edu)
 • Διεξάγεται: Ετησίως
 • Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Αρχές Ιανουαρίου – 21 Φεβρουαρίου, 2021 

Θα σας ενδιέφερε αυτή η ευκαιρία ερευνητική υποτροφίας; Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης για το πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψ. Διδάκτορες».

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή

Το CHS χορηγεί έως και τρεις ερευνητικές υποτροφίες ετησίως σε υποψηφίους/ες διδάκτορες στον τομέα Κλασικών Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η διάρκεια της κάθε ερευνητικής υποτροφίας θα είναι 12 μήνες (Ιούνιος – Μάιος), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι/ες θα ολοκληρώσουν ένα εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος – Νοέμβριος) της δικής τους επιλογής. Αμέσως μετά το εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ, οι υποτρόφοι/ες ερευνητές θα κληθούν να υποβάλουν ένα άρθρο για δημοσίευση στο FirstDrafts@Classics@ και πριν από το τέλος του ετήσιου διορισμού τους, θα κληθούν να υποβάλουν μια αναφορά που θα δημοσιευτεί στο CHS Research Bulletin. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού, οι ερευνητές/τριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου σε Ελλάδα και ΗΠΑ για να μοιραστούν τα ευρήματά τους και να συνεργαστούν με άλλους ερευνητές και μέλη της κοινότητας του Κέντρου.

Παροχές για τους/τις ερευνητές/τριες υποτρόφους 

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει:

 • Ετήσιος διορισμός ως CHS Pre-doctoral Fellow in Hellenic Studies, ξεκινώντας την 1η Ιουνίου 2021.
 • Πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard καθώς και στην υπηρεσία «Scan and Deliver».
 • Ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ουάσινγκτον, το οποίο θα διοργανωθεί από το Κέντρο μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού πρότζεκτ, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ερευνητές/τριες υπότροφοι θα μοιραστούν τα ευρήματά τους και θα συνεργαστούν με άλλους ερευνητές/τριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Κέντρου στις ΗΠΑ.
 • Πρόσκληση για προ-δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους στα ηλεκτρονικά περιοδικά του CHS US και παρουσίαση του ερευνητικού τους προφίλ και του έργου τους στους ιστοτόπους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα δίκτυα του Κέντρου.
 • Πρόσκληση για συμμετοχή στο ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο του CHS και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για να παρουσιάσουν την έρευνά τους.
 • Οικονομική υποστήριξη έως 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους, όπως αγορά βιβλίων, αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμμετοχή σε άλλες δράσεις και συνέδρια που σχετίζονται με τη διδακτορική τους έρευνα.
 • Επιπλέον, το Κέντρο θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού (μεταφορά και διαμονή) για όλες τις εκδηλώσεις / δραστηριότητες στην Ελλάδα ή στις ΗΠΑ που σχετίζονται με την ερευνητική υποτροφία..
 • Ακαδημαϊκή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι επιλέξιμοι/ες αιτούντες/ούσες είναι υποψήφιοι/ες διδάκτορες στον τομέα Κλασικών Σπουδών,σε ένα από τα ακόλουθα πανεπιστημιακά τμήματα:

 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
 • Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των διδακτορικών τους σπουδών. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και οι ερευνητές/τριες θα πρέπει να έχουν επάρκεια αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε άλλα προγράμματα υποτροφιών του Κέντρου κατά τον ίδιο κύκλο αιτήσεων.

Πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης

Για να υποβάλετε αίτηση συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης για το πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψ. Διδάκτορες». Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021 τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Ελλάδας). Ορισμένοι/ες αιτούντες/ες μπορεί να κληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις. Η τριμελής ακαδημαϊκή επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους υποτρόφους. Όλοι/ες οι αιτούντες/ουσες θα ενημερωθούν για την απόφαση της επιτροπής τον Απρίλιο του 2021.

Λογότυπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στις ΗΠΑ