Μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 από το Harvard & Αναστολή λειτουργίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΚΕΣ

Το πανεπιστήμιο Harvard παρακολουθεί στενά την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) και προσφέρει πολύτιμες οδηγίες και πηγές πληροφόρησης (σελίδα στα αγγλικά) στα μέλη της κοινότητας του Harvard και ευρύτερα.

Από την 9η Νοεμβρίου 2020 το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard στην Ελλάδα και η Ψηφιακή του Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστά για το κοινό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες των Ελληνικών αρχών. Η λειτουργία και οι δραστηριότητές μας συνεχίζονται διαδικτυακά. Θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για όποια καινούργια εξέλιξη.