Νέο Θερινό Πρόγραμμα στις Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές

January 4, 2022
Αφίσα για το θερινό πρόγραμμα στις Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές που φέρει τα λογότυπα της διοργάνωσης και φόντο μια φωτογραφία από εκτοντάδες πρόσφυγες που περπατούν, κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους.

Αφίσα για το θερινό πρόγραμμα στις Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές που φέρει τα λογότυπα της διοργάνωσης και φόντο μια φωτογραφία από εκτοντάδες πρόσφυγες που περπατούν, κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους.

Ανοιχτό σε: Φοιτητές/τριες του Harvard μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2022

Το ΚΕΣ και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΗΠΑ υποστηρίζουν την υλοποίηση του «Θερινού Προγράμματος στις Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές στην Ελλάδα» το οποίο οργανώνεται από το Κέντρο Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «François-Xavier Bagnoud» του Πανεπιστημίου Harvard και το Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή 15 φοιτητές/τριες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου από το Harvard με ισάριθμους συναδέλφους τους από Ελληνικά και άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για διαλέξεις, σεμινάρια, διαδραστικές συνεδρίες και επιτόπια έρευνα σε θέματα σύχρονης αναγκαστικής μετανάστευσης. Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ασχοληθούν τόσο εννοιολογικά όσο και πρακτικά με βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη αναγκαστική μετανάστευση. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις εβδομάδες (11 Ιουλίου 2022 - 31 Ιουλίου 2022) και η εκπαιδευτική ομάδα θα απαρτίζεται από διδάσκοντες/ουσες του Κέντρου Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «François-Xavier Bagnoud» στο Harvard και του ΕΚΠΑ.

Μπορείτε να βρείτε τη λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος στα αγγλικά και την αίτηση στην ιστοσελίδα του Κέντρου Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «François-Xavier Bagnoud».

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το σχετικό φυλλάδιο παρακάτω σε μορφή PDF:

FXB_NKUA_Greece_Program-Brochure.pdf1.43 MB