Γνωρίστε τους Εκπαιδευτικούς Συνεργάτες του Θερινού Προγράμματος Λυκείου 2021!

July 9, 2021

Από την 1η έως τις 16 Ιουλίου, 2021, πέντε φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Harvard ανέλαβαν το ρόλο Εκπαιδευτικών Συνεργατών (Teaching Fellows) και διδάσκουν στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου (HSSP), ύστερα από επιλογή που έγινε από τη λίστα των αιτούντων φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων που προσφέρει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.

Το Πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται από το ΚΕΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Harvard.

Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες σε συνεργασία με τους διδάσκοντες από το Πανεπιστήμιο Harvard, σχεδιάζουν, οργανώνουν, και διδάσκουν ένα σεμινάριο πανεπιστημιακού επιπέδου, το οποίο παρακολουθούν 24 μαθητές/τριες Λυκείου. Η πρακτική άσκηση των Εκπαιδευτικών Συνεργατών αποτελείται από δύο στάδια, την προετοιμασία του θερινού προγράμματος που γίνεται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου της φοιτήσεώς τους, και το πρόγραμμα το ίδιο το οποίο γίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Ιούλιο.

Παρόλο που σε κανονικές συνθήκες το πρόγραμμα διεξάγεται δια ζώσης, στο Ναύπλιο, λόγω της πανδημίας, το πρόγραμμα εφέτος διεξάγεται διαδικτυακά. Η ομάδα των διδασκόντων/ουσών, των Εκπαιδευτικών Συνεργατών, και των 24 συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών συνεργάζονται καθημερινά σε διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Harvard Zoom χρησιμοποιώντας επιπρόσθετα διαδικτυακά εργαλεία που προσφέρονται από το Harvard.

Εφέτος, οι πέντε φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Harvard που εργάζονται ως Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου είναι (αλφαβητικά) οι Martino Boni Beadle (τριτοετής), Tzofiya Bookstein (τριτοετής), Polina Galouchko (τριτοετής), Ria Modak (τεταρτοετής), και Dora Paolini (τεταρτοετής).

Μάθετε περισσότερα για την ομάδα των Εκπαιδευτικών Συνεργατών του Θερινού Προγράμματος Λυκείου στην αγγλική μας σελίδα.