Με μια ματιά: Το ΚΕΣ υπέγραψε τη Δέσμευση Αειφορίας του Harvard