Εργαστήριο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμβιώνοντας με τις Μηχανές»

Date: 

Sat - Sun, Dec 3 to Dec 4, 11:00am - 3:00pm

Location: 

ΚΕΣ, Πλατεία Φιλελλήνων & οδός Όθωνος, 21 100 Ναύπλιο, Ελλάδα

Διοργάνωση:

ΚΕΣ

Ακαδημαϊκός συντονισμός:

Χαράλαμπος Τσέκερης (Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής)

Γλώσσα:

Ελληνικά

Σύνοψη:

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα εμβαθύνουν στον ρόλο που διαδραματίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. Θα συζητήσουν τον αντίκτυπό της σε κάθε τομέα της ζωής των ανθρώπων καθώς και τα σοβαρά ηθικά ζητήματα και τους υπαρξιακούς κινδύνους για τη δημοκρατία και την ανθρωπότητα. Στο εργαστήριο θα αναστοχαστούμε για τους φόβους και τις ελπίδες μας, καθώς και ένα φάσμα από τάσεις και σενάρια για τα πιθανά ψηφιακά μας μέλλοντα.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.