Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμβιώνοντας με τις Μηχανές

 • Πλήρης τίτλος: Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμβιώνοντας με τις Μηχανές
 • Ημερομηνίες: 3–4 Δεκεμβρίου 2022, 11:00 πμ–3:00 μμ
 • Τοποθεσία: ΚΕΣ, Ναύπλιο
 • Διοργάνωση: ΚΕΣ
 • Ανοικτό σε: Όλους/ες (μέχρι 18 θέσεις)
 • Περίοδος αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου–17 Νοεμβρίου 2022
 • Ακαδημαϊκός συντονισμόςΧαράλαμπος Τσέκερης (Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής)
 • Συντονισμός δραστηριότητας: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ)

Το ενδιαφέρον για το εργαστήριο ξεπέρασε κάθε προσδοκία κι εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις για το εργαστήριο έχουν ήδη υπερκαλυφθεί, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε επιπλέον αιτήσεις. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ενδιαφερόμενους/ες κι επιφυλασσόμαστε για περισσότερες σχετικές δράσεις στο μέλλον.

Σχετικά με το εργαστήριο

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της ετήσιας σειράς εργαστηρίων 2022 – 2023, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος προσφέρει το εργαστήριο με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμβιώνοντας με τις Μηχανές».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, αν και η πλειονότητα των ανθρώπων συχνά δεν είναι σε θέση να την ορίσει ή να αντιληφθεί τον ρόλο που διαδραματίζει στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον, η ραγδαία διείσδυση των προηγμένων «έξυπνων» αλγορίθμων επηρεάζει τους τρόπους που εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, επικοινωνούμε, και σχετιζόμαστε με τους άλλους, ενώ παράλληλα εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα και υπαρξιακούς κινδύνους για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Στο εργαστήριο θα αναστοχαστούμε για τους φόβους και τις ελπίδες μας και θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης για την σύγχρονη κοινωνία και τις ανθρώπινες αξίες, καθώς και ένα φάσμα από τάσεις και σενάρια για τα πιθανά ψηφιακά μας μέλλοντα.

Θεματικοί άξονες – δομή του εργαστηρίου

Η προσέγγιση του θέματος θα δομηθεί πάνω στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Πρώτη μέρα

 • Ανθρώπινος πολιτισμός και τεχνολογική εξέλιξη
 • Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, Μετα-Διαδίκτυο, Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Δεδομένα, Αλγόριθμοι, Πλατφόρμες: Η ψηφιακή τριάδα του 21ου αιώνα
 • Μύθοι και πραγματικότητες για την Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Κίνδυνοι και οφέλη από την ανάπτυξη των ευφυιών μηχανών
 • Metaverse, ψηφιακές προκλήσεις και υπαρξιακές απειλές
 • Νευροκαπιταλισμός, Social Media, Fake News
 • Παγκοσμιοποίηση 4.0, εκπαίδευση και αγορά εργασίας

Δεύτερη μέρα

 • Ψηφιακή Ηθική / Τεχνοηθική, Δικαιώματα και Τεχνορύθμιση
 • Προκλήσεις για τη δημοκρατία και η σημασία της ψηφιακής ευφυίας
 • Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;
 • Υπερανθρωπισμός,Τεχνικός Μετανθρωπισμός, ψηφιακή αθανασία
 • Σπουδές για τα Μέλλοντα της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στρατηγική Προόραση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Θρησκεία
 • Συμπεράσματα για τη συμβίωση ανθρώπων και μηχανών

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο συντονιστής θα παρουσιάσει τις παραπάνω θεματικές και οι συμμετέχοντες/ουσες θα λαμβάνουν μέρος ενεργά στον διάλογο και σε μελέτη περιπτώσεων. Επιπλέον, δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, όλα τα άτομα που θα συμμετάσχουν θα λάβουν σχετικό υλικό το οποίο μπορούν προαιρετικά να μελετήσουν εκ των προτέρων.

Στόχοι

Oι συμμετέχοντες/ουσες στο εργαστήριο αναμένεται να:

 • Εξοικειωθούν με τις έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Τεχνοηθικής, του Υπερανθρωπισμού, του Τεχνικού Μετα-ανθρωπισμού και της Ανθρωπόκαινου.
 • Εξετάσουν θετικές και αρνητικές όψεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με έμφαση στις ηθικές, κοινωνικές, και πολιτικές συνέπειες.
 • Αναγνωρίσουν τις διαστάσεις του ρόλου τους ως ενεργοί πολίτες στην πρόσληψη της ψηφιακής πραγματικότητας και στην αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων για τη δημοκρατία.
 • Αξιολογήσουν τον ρόλο των «έξυπνων» αλγορίθμων στην ενημέρωση, την επικοινωνία, την κοινωνική συμπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις.
 • Εφαρμόσουν φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές ιδέες στην αξιολόγηση των εξελίξεων που συνδέονται με τους προηγμένους αλγόριθμους, τα μαζικά δεδομένα και τις ψηφιακές πλατφόρμες.
 • Αναστοχαστούν πάνω στη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και των αξιών της κοινωνίας μας.
 • Διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλει στην κοινωνική ευημερία ενώ ταυτόχρονα προκαλεί την ανθρώπινη ελευθερία και ιδιωτικότητα.
 • Καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθούμε ως ενεργοί πολίτες στις παρούσες προκλήσεις, αλλά και θα προετοιμαστούμε για τα πιθανά ψηφιακά μέλλοντα.

Αιτήσεις και συμμετοχή

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν, και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις γύρω από τα αντικείμενα που θα συζητηθούν.

Η επιλογή των δεκαοκτώ (18) συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first-come-first-served). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις δεκαοκτώ (18), κριτήριο επιλογής θα είναι η συμμετοχή για πρώτη φορά σε εργαστήριο του ΚΕΣ σε συνδυασμό με το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το ΚΕΣ θα χορηγήσει στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που θα παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες ευχαριστήρια επιστολή που θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο.

Όλοι/ες οι αιτούντες/ούσες θα ειδοποιηθούν από το ΚΕΣ μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2022 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη της αίτησής τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες χρειάζεται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους και σχετικές φόρμες που θα χρειαστεί να υποβάλλουν. Για διευκρινίσεις σχετικά με το εργαστήριο και τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά (10:00 πμ–5:00 μμ) στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, στο τηλέφωνο 27520 47040.

Το ΚΕΣ παρακολουθεί διαρκώς τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Harvard και των Ελληνικών Αρχών, τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε περίπτωση που οι σχετικοί κανονισμοί και οδηγίες διαφοροποιηθούν από τα ισχύοντα, το ΚΕΣ θα προσαρμοστεί άμεσα, ενημερώνοντας αναλόγως και τους συμμετέχοντες/ουσες του εργαστηρίου.