Εργαστήριο «Ιστορία της Ιατρικής: από Tέχνη σε Eπιστήμη»

Date: 

Sat - Sun, Nov 27 to Nov 28, 11:00am - 3:00pm

Location: 

Ναύπλιο

Kολάζ φωτογραφιών με φυλλάδια του Harvard, σκάλες, την αίθουσα υποτρόφων του ΚΕΣ και ένα μολύβι πάνω σε τραπέζι με το logo του Harvard.

Πλήρης τίτλος:

Ιστορία της Ιατρικής: από Tέχνη σε Eπιστήμη

Διοργάνωση:

ΚΕΣ

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ακαδημαϊκός συντονισμός:

Νίκη Παπαβραμίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σύνοψη:

Το εργαστήριο επιδιώκει να αναδείξει πτυχές της εξέλιξης της Ιατρικής ανά τους αιώνες, την αλληλεπίδρασή της με τη φιλοσοφία, την κοινωνία, την οικονομία, και να εστιάσει στη μέθοδο με την οποία αρμόζει να προσεγγίζουμε την ιστορία της επιστήμης και της ιατρικής ειδικότερα. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο τετράωρες συναντήσεις, Σαββατοκύριακο.


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου  Ιστορία της Ιατρικής: από Τέχνη σε Επιστήμη και δηλώστε συμμετοχή.