Υποβάλετε αίτηση στο εργαστήριο «Ιστορία της Ιατρικής: από Τέχνη σε Επιστήμη» - Νέα προσθήκη στη Σειρά Εργαστηρίων του ΚΕΣ

October 8, 2021
Kολάζ φωτογραφιών με φυλλάδια του Harvard, σκάλες, την αίθουσα υποτρόφων του ΚΕΣ και ένα μολύβι πάνω σε τραπέζι με το logo του Harvard

Kολάζ φωτογραφιών με φυλλάδια του Harvard, σκάλες, την αίθουσα υποτρόφων του ΚΕΣ και ένα μολύβι πάνω σε τραπέζι με το logo του Harvard.

Ημερομηνίες εργαστηρίου: 27-28 Νοεμβρίου 2021

Το ΚΕΣ ανακοινώνει μια νέα προσθήκη στη Σειρά Εργαστηρίων, το εργαστήριο «Ιστορία της Ιατρικής: από Τέχνη σε Επιστήμη». Το εργαστήριο, με συντονίστρια την Δρα  Νίκη Παπαβραμίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, και Διευθύντρια του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εστιάζει στην Ιστορία της Ιατρικής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της Επιστήμης. Το εργαστήριο επιδιώκει να αναδείξει πτυχές της εξέλιξης της Ιατρικής ανά τους αιώνες, την αλληλεπίδρασή της με τη φιλοσοφία, την κοινωνία, την οικονομία, και να εστιάσει στη μέθοδο με την οποία αρμόζει να προσεγγίζουμε την ιστορία της επιστήμης και της ιατρικής ειδικότερα.

Η Ιστορία της Ιατρικής αποτυπώνει πως φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και μας παρέχει πλήθος παραδειγμάτων ορθών και λανθασμένων επιλογών στην άσκηση της ιατρικής. Η ιστορία μάς δείχνει πώς τα λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε γνώση και γιατί είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε ερευνητικά ερωτήματα με τη μέθοδο της διάψευσης, παρά με απλή παράθεση γεγονότων, προκειμένου να αποφευχθεί η πλάνη. Είναι αδύνατο να προσβλέπουμε στην πρόοδο αγνοώντας της ιστορία της, τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, και τα στάδια από τα οποία πέρασε για να εξελιχθεί από τέχνη σε επιστήμη. Το εργαστήριο θα φωτίσει τα στάδια αυτά, διατρέχοντας τους αιώνες και τα ορόσημα στην ιστορία της.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου «Ιστορία της Ιατρικής: από Τέχνη σε Επιστήμη» για περισσότερες πληροφορίες.