Υποβάλετε αίτηση στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου

January 24, 2022
Αφίσα με πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος καθώς και τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής της, στοιχεία επικοινωνίας και σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο.

Αφίσα με πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος καθώς και τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής της, στοιχεία επικοινωνίας και σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΚΕΣ προσκαλεί μαθητές των Γενικών Λυκείων Αργολίδας, Δυτικής Αττικής (2ο Λύκειο Ελευσίνας και 2ο Λύκειο Μεγάρων), καθώς και του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης να υποβάλουν αίτηση στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (HSSP).

To HSSP διοργανώνεται από το ΚΕΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Harvard και θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο, από τις 30 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου 2022. Εάν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν τη δια ζώσης διεξαγωγή του, το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Το HSSP προσφέρεται δωρεάν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα εντατικό καθημερινό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου» το οποίο βασίζεται σε μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και σχεδιάζεται κάθε χρόνο από καθηγητές/τριες και από τους/τις εκπαιδευτικούς/ές συνεργάτες/ιδές τους που είναι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Harvard.

Μάθετε περισσότερα για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου