Υποβάλετε αίτηση στο νέο εργαστήριο «Ψηφιακός Πολίτης»

September 27, 2021
κολάζ φωτογραφιών με φυλλάδια του Harvard, σκάλες, την αίθουσα υποτρόφων του ΚΕΣ και ένα μολύβι πάνω σε τραπέζι με το logo του Harvard

Kολάζ φωτογραφιών με φυλλάδια του Harvard, σκάλες, την αίθουσα υποτρόφων του ΚΕΣ και ένα μολύβι πάνω σε τραπέζι με το logo του Harvard.

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαθέσιμες θέσεις για το εργαστήριο υπερκαλύφθηκαν από την πρώτη κιόλας μέρα, και δεν θα δεχθούμε επιπλέον αιτήσεις. Ευχαριστούμε θερμά όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες κι επιφυλασσόμαστε για περισσότερες σχετικές δράσεις στο μέλλον.

Ημερομηνίες εργαστηρίου: 23-24 Οκτωβρίου, 2021

Το ΚΕΣ ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο του εργαστηρίου «Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές & Πολιτικές Διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα». Το εργαστήριο, με συντονιστή τον Δρα Γιάννη Σταματέλλο, καθηγητή Φιλοσοφίας, Ερευνητή και Συγγραφέα εστιάζει στην έννοια του «πολίτη», η οποία διευρύνεται και επαναπροσδιορίζεται στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Η συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία και η αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας οδηγεί σε επανεξέταση ηθικών, κοινωνικών, και πολιτικών αξιών. Ο ρόλος του πολίτη (αποκαλούμενος σήμερα «ψηφιακός πολίτης») στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, οι νέες δυνατότητες που αναδεικνύονται στην κοινωνική ζωή και την πολιτική έκφραση, η διαμόρφωση της ταυτότητας του ανθρώπου που αλληλεπιδρά με τον κυβερνοχώρο, είναι μόνο κάποια από τα θέματα που θα διερευνηθούν υπό το πρίσμα φιλοσοφικών προσεγγίσεων, και τα οποία σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης, την ισότητα πρόσβασης στην πληροφορία, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την αξιοπιστία των ψηφιακών συστημάτων, τα πνευματικά δικαιώματα, το προσωπικό ψηφιακό αποτύπωμα, τη σύγχρονη ανάγκη κυβερνοασφάλειας, και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου Ψηφιακός Πολίτης για περισσότερες πληροφορίες.