«Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, & Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα»

 • Διοργανωτής: ΚΕΣ
 • Ημερομηνίες: Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, ώρες 11:00 π.μ.–1:00 μ.μ. και 5:00 μ.μ.–7:00 μ.μ.
 • Τοποθεσία: Διαδικτυακά, Harvard Zoom
 • Ανοικτό σε: Όλους (μέχρι 20 συμμετέχοντες ανά κύκλο)
 • Συντονιστής του εργαστηρίου:Γιάννης Σταματέλλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Ερευνητής και Συγγραφέας, Νικόλας Πρεβελάκης (Harvard/CHS) καλεσμένος ομιλητής
 • Συντονισμός προγράμματος: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ Ελλάδος, matina.goga@chs.harvard.edu)
 • Διεξάγεται: Το εργαστήριο προσφέρεται για πρώτη φορά 
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14–16 Δεκεμβρίου 2020 (λόγω κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων)
 • Γλώσσα διεξαγωγής εργαστηρίου: Ελληνικά

Το ενδιαφέρον για το εργαστήριο «Ψηφιακός Πολίτης» ξεπέρασε κάθε προσδοκία κι εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις για το εργαστήριο έχουν ήδη υπερκαλυφθεί, από την πρώτη κιόλας μέρα, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε επιπλέον αιτήσεις. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ενδιαφερόμενους κι επιφυλασσόμαστε για περισσότερες σχετικές δράσεις στο μέλλον!

Σχετικά με το εργαστήριο

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της ετήσιας σειράς εργαστηρίων 2020–2021 το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος προσφέρει το εργαστήριο «Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, και Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα».

Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η έννοια του «πολίτη» εκ των πραγμάτων διευρύνεται και επαναπροσδιορίζεται. Η συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία και η αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας οδηγεί σε επανεξέταση ηθικών, κοινωνικών, και πολιτικών αξιών. Ποιος είναι ο ρόλος του πολίτη στην ψηφιακή εποχή; Ποιες νέες δυνατότητες αναδεικνύονται στην κοινωνική ζωή και την πολιτική έκφραση; Ποιες είναι οι συνέπειες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στη ζωή μας, στις μορφές διακυβέρνησης, και εν τέλει στη Δημοκρατία; Πως διαμορφώνεται η ταυτότητα του ανθρώπου που αλληλεπιδρά με τον κυβερνοχώρο; Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε; Ποια είναι τα όρια μεταξύ ιδιωτικής, δημόσιας, και παγκόσμιας σφαίρας; Μπορεί η φιλοσοφία να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση; Τα ερωτήματα που αξίζει να διερευνηθούν υπό το φως φιλοσοφικών προσεγγίσεων σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την αξιοπιστία ψηφιακών συστημάτων, την ισότητα πρόσβασης στην πληροφορία, τα πνευματικά δικαιώματα, το προσωπικό ψηφιακό αποτύπωμα, τη σχέση ανθρώπου και μηχανής, αλλά και τη σύγχρονη ανάγκη κυβερνοασφάλειας. Στο εργαστήριο θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος αυτών των ζητημάτων τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και ευρύτερα, στη σφαίρα της διαδικτυακής παγκοσμιοποίησης.

Θεματικοί άξονες – δομή του εργαστηρίου

Το εργαστήριο επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο του πολίτη στην ψηφιακή εποχή καθώς και τη σημασία των ηθικών, κοινωνικών, και πολιτικών ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακών συστημάτων και του διαδικτύου. Η προσέγγιση του θέματος θα δομηθεί πάνω στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Η έννοια και ο ρόλος του “ψηφιακού πολίτη” (Netizen).
 • Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα της νέας ψηφιακής εποχής.
 • Ηθική απόφαση και η εφαρμογή φιλοσοφικών θεωριών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Το διαδίκτυο, η ηλεκτρονική δημοκρατία, και η οικονομία της “κυβερνοαγοράς” (ΙοΤ, Big Data).
 • Ιδιωτική ζωή, αυτοκαθορισμός και η ελευθερία της έκφρασης σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Πνευματικά δικαιώματα και το ψηφιακό αποτύπωμα.
 • Το νέο παγκόσμιο χωρίο: παγκοσμιοποίηση και ο κίνδυνος της πολιτισμικής ομογενοποίησης.
 • Ψηφιακές ανισότητες και διαχωρισμός στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο συντονιστής θα εισάγει τους συμμετέχοντες στις παραπάνω θεματικές, οι οποίοι θα συνεργαστούν σε υπο-ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες προκειμένου να αναδείξουν τις ηθικές, κοινωνικές, και πολιτικές διαστάσεις τους. Η φιλοσοφική ανάλυση οδηγεί τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη της ηθικής τους αντίληψης και της κριτικής τους σκέψης πάνω στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής πραγματικότητας.

Στόχοι

Oι συμμετέχοντες/ουσες στο εργαστήριο αναμένεται να:

 • Επαναπροσδιορίσουν την έννοια του πολίτη στην ψηφιακή εποχή.
 • Εξετάσουν πτυχές (ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές) του ψηφιακού πολίτη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
 • Εφαρμόσουν φιλοσοφικές ιδέες στην αξιολόγηση των συνεπειών της χρήσης ψηφιακών συστημάτων.
 • Αναγνωρίσουν τις διαστάσεις του ρόλου τους ως ενεργοί πολίτες στην ψηφιακή εποχή καθώς και να αξιολογήσουν την πολιτική και κοινωνική διάσταση και σημασία της πληροφορικής τεχνολογίας και του διαδικτύου.
 • Αναστοχαστούν πάνω σε νέες κοινωνικές και πολιτικές αξίες που συνδέονται με την έννοια του πολίτη στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
 • Διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους τα ψηφιακά εργαλεία και η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών διαμορφώνουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, και τη νοοτροπία του ψηφιακού πολίτη.
 • Αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της ψηφιακής επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αιτήσεις και συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ατομική αίτηση συμμετοχής για το εργαστήριο Ψηφιακός Πολίτης, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν:

 • προσωπικά τους στοιχεία και την ιδιότητά τους (π.χ. σπουδές ή επάγγελμα),
 • μια σύντομη περιγραφή, η οποία δεν θα ξεπερνάει τη μία παράγραφο, με τις προσδοκίες, το κίνητρο συμμετοχής τους, ή και θέματα που τους προβληματίζουν σε σχέση με το θέμα.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενες γνώσεις γύρω από τα αντικείμενα που θα συζητηθούν.

Η επιλογή των είκοσι (20) συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first-come-first-served).

**Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις είκοσι (20), κριτήριο επιλογής θα είναι (με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης) η συμμετοχή σε εργαστήριο του ΚΕΣ για πρώτη φορά.

Το ΚΕΣ θα χορηγήσει στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ευχαριστήρια επιστολή που θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο.

Όλοι/ες οι αιτούντες/ούσες θα ειδοποιηθούν από το ΚΕΣ στα τέλη Ιανουαρίου 2021 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη της αίτησής τους. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικά. Για διευκρινίσεις σχετικά με το εργαστήριο και τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά (10:00π.μ.–5:00μ.μ.) στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, στο τηλέφωνο 27520 47040.