Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου

Date: 

Thursday, June 30, 2022 (All day) to Friday, July 15, 2022 (All day)

Location: 

Ναύπλιο

Αφίσα με πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος καθώς και τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής της, στοιχεία επικοινωνίας και σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο.

Διοργάνωση:

ΚΕΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Harvard

Ανοικτό σε:

Μαθητές και μαθήτριες Λυκείου (μέχρι 16 θέσεις)

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ακαδημαϊκός συντονισμός:

 Nικόλας Πρεβελάκης (Διευθυντής Προγράμματος, Harvard/ΚΕΣ), Don Tontiplaphol (Harvard), Tracey Rosen (Harvard), και έως 4 προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Harvard

 

Σύνοψη:

Το HSSP εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στις θεμελιώδεις αρχές των κοινωνικών επιστημών και εξετάζει θέματα όπως οι διάφοροι τύποι ανθρωπίνων κοινωνιών, οι παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, η σχέση ηθικής και πολιτικής, και ο ρόλος της οικονομίας, του φύλου, και της θρησκείας στον σημερινό κόσμο. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία ενός αμερικάνικου σεμιναριακού μαθήματος πανεπιστημιακού επιπέδου, που βασίζεται ιδιαιτέρως στην ενεργό συμμετοχή, τη συζήτηση, σε γραπτές εργασίες, αυτόνομη έρευνα και παρουσιάσεις στο τέλος του προγράμματος. Χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη αλληλεπίδραση με τη διδακτική ομάδα. Το HSSP θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο. Εάν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν τη δια ζώσης διεξαγωγή του, το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

 

Μάθετε περισσότερα για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου